Stöd till utrustning för utövare med funktionsnedsättning

Sidan uppdaterades: 16 januari 2024

Syftet med stödet är att öka möjligheten för personer med funktionsnedsättning att utöva föreningsidrott.

Kontakta ert RF-SISU distrikt innan ni skickar in en ansökan.

Vad kan beviljas stöd

 • Stöd får beviljas för fast eller större utrustning som är en del av aktivitetsytan.
 • Stöd beviljas även till individuell tävlings- och träningsutrusning under förutsättning att den ägs av föreningen och därmed kan användas av flera utövare.

Vad kan inte beviljas stöd?

 • Stöd till utrustning för utövare med funktionsnedsättning beviljas inte till utrustning som ägs eller ska ägas av en enskild utövare.
 • Stöd kan inte beviljas till maskiner som till exempel gräsklippare, traktorer, pistmaskiner. Inte heller till fast utrustning som inte anses vara idrottsutrustning, till exempel högtalarsystem, resultattavlor, mätutrustning, och inte heller möbler och vitvaror.
 • Stöd beviljas endast till utrustning som vid tidpunkten för ansökan ännu inte köpts in.

Ekonomi och ramar för stödet

 • Stöd till utrustning för utövare med funktionsnedsättning kan högst uppgå till 400 000 kr per projekt och får maximalt utgöra 75 procent av den totala investeringskostnaden.
 • Max 75 procent av den totala investeringskostnaden för projekt inom Anläggningsstödet kan finansieras av idrottens olika projektstöd som fördelas av RF-SISU distrikten och SF/SDF.
 • Sökande förening kan inte räkna in eget arbete som en del i finansieringen.
 • Medfinansieringsintyg från projektets alla finansiärer ska lämnas in innan någon del av stödet kan utbetalas.

Så här söker du stöd

Ansökan om stöd till utrustning för utövare med funktionsnedsättning görs under fliken "Idrottsmedel" i inloggat läge på föreningens sida i IdrottOnline.

 • En beskrivning av projektet.
 • En kostnadsberäkning och finansieringsplan som visar projektets alla beräknade kostnader och hur hela projektet ska finansieras.
 • En beskrivning av utrustningen.
 • Offerter eller dokument som visar hur kostnaderna för projektet har räknats ut.
 • Föreningens senaste årsredovisning (verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning innehållande resultaträkning, balansräkning och undertecknad revisionsberättelse) och ett undertecknat årsmötesprotokoll.
 • En kopia på undertecknat styrelseprotokoll eller protokollsutdrag som visar fattat beslut om ansökan.

Sidan publicerades: 25 oktober 2022

Kontakt

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer administreras i första hand av våra 19 RF-SISU distrikt runt om i landet. För mer information om stödet, kontakta ditt distrikts handläggare.