Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

Sidan uppdaterades: 19 juni 2024

Projektstöd IF Anläggning är en del av idrottsrörelsens stödsystem. Stödet ska bidra till att skapa nya idrottsmiljöer och utveckla befintliga idrottsmiljöer som behövs för att bedriva och utveckla idrottsverksamhet i enlighet med Strategi 2025.

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av idrottsrörelsens prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer och därför avsätter Riksidrottsförbundet årligen medel till ett anläggnings- och idrottsmiljöstöd. Ett stöd som ska ge idrottsföreningar (IF) god tillgång till ändamålsenliga, hållbara och trygga idrottsmiljöer.

Stärkt stöd under 2024

Regeringen har under 2024 stärkt Riksidrottsförbundets (RF) stöd till anläggningar och idrottsmiljöer. Det innebär att RF under året har större möjlighet att bevilja stöd till anläggningar. Har er förening ett projekt (ex. renovering, nybyggnation, miljöanpassningar) så kontakta ert RF-SISU-distrikt för att få mer information om stödet. Under innevarande år öppnas också en ny stödform upp (nyutveckling). Stödformen riktar sig till projekt med en ambition om nytänkande och nya lösningar för att välkomna fler barn och ungdomar, samt idrottare med funktionsnedsättning. Projektet behöver inte vara unikt, men det behöver framgå hur anläggningen eller idrottsmiljön har ett eller flera nytänkande inslag.

Sök projektstöd

Stöden administreras i första hand av respektive RF-SISU distrikt. RF-SISU distrikten väljer själva hur de lägger upp sin bidragsgivning utifrån gällande regelverk och riktlinjer.

Den nya stödformen ”nyutveckling anläggning” administreras av RF med stöd av RF-SISU distrikten. Beslut fattas av RF.

Kontakta ditt distrikts handläggare

Regelverk och riktlinjer

  • I maj 2023 beslutade Riksidrottsstyrelsen om ett nytt regelverk för anläggningsstödet som började gälla den 1 januari 2024.
  • I oktober 2023 beslutade Generalsekreteraren om nya riktlinjersom började gälla den 1 januari 2024.
  • I juni 2024 beslutade Generalsekreteraren om nytt regelverk som började gälla den 13 juni 2024.

Andra möjliga bidragsgivare

Utöver RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer finns flera organisationer och myndigheter som föreningar ofta kan söka stöd från. Kommunerna är oftast en av de viktigaste aktörerna att ha med sig.

Hos Arvsfonden kan föreningar söka lokalstöd till ny verksamhet för barn, ungdomar, äldre samt personer med funktionsnedsättning. Även Jordbruksverket och Boverket kan vara viktiga medspelare.

Det kan också finnas lokala stiftelser och fonder som delar ut stöd till anläggningar och idrottsmiljöer, till exempel lokala bankstiftelser. Kontakta handläggaren på ditt distriktsidrottsförbund, så kan de hjälpa dig att finna fler finansiärer.

Involvera barn och unga i projektet

Idrottsrörelsen vill att så många som möjligt ska kunna vara med och idrotta så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt. All idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och utgå från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Det är därför viktigt att barn och unga är delaktiga i projekt som rör deras idrottsanläggning eller idrottsmiljö.

Sidan publicerades: 17 oktober 2022