Hem / Bidrag och stöd / Bidrag / LOK-stöd

LOK-stöd

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. 

Nedan kan du ta del av statistik och utbetalningar av LOK-stödet. 

Titel Uppladdad Filtyp Storlek
LOK tidsserie för deltagartillf inkl ledartillf 2002-2013 2019-06-02 xls 113 KB
LOK-stödets storlek 2001-2019 2019-06-02 pdf 36 KB
Tidsserie deltagartillfällen 2009-2018 2019-09-12 xls 108 KB
Tidsserie gruppaktiviteter 2002-2018 2019-09-12 xlsx 51 KB
Utbetalt LOK-stöd 2010 2019-06-02 xls 9 MB
Utbetalt LOK-stöd 2011 2019-06-02 xls 9 MB
Utbetalt LOK-stöd 2012 2019-06-02 xls 13 MB
Utbetalt LOK-stöd 2013 2019-06-02 xls 10 MB
Utbetalt LOK-stöd 2014 2019-06-02 xls 8 MB
Utbetalt LOK-stöd 2015 2019-06-02 xls 8 MB
Utbetalt LOK-stöd 2016 2019-06-02 xls 8 MB
Utbetalt LOK-stöd 2017 2019-06-02 xls 8 MB
Utbetalt LOK-stöd 2018 2019-06-02 xls 8 MB
Utbetalt LOK-stöd 2019 preliminär 2020-06-17 xls 8 MB