Hem / Bidrag och stöd / Bidrag / Rörelsefonden

Rörelsefonden

Rörelse är glädje, aktivitet och välmående. Forskningen talar sitt tydliga språk, fysisk aktivitet är viktigt för såväl unga som gamla. Genom Rörelsefonden ger RF och Svenska Spel specialidrottsförbunden möjlighet att söka medel för att testa idéer kring nya former av fysisk aktivitet.

Målet är att tillsammans skapa en idrottsrörelse där alla får plats, oavsett prestation eller förutsättningar.

Ansökan om medel görs för ett år och ansökan bygger på att specialidrottsförbunden beskriver ett koncept för att testa nya idéer. En förutsättning för ansökan är att Riksidrottsförbundet och Svenska Spel kan använda sig av konceptet i sin kommunikation. Observera att endast specialidrottsförbund kan söka medel från Rörelsefonden, inte exempelvis föreningar eller kommuner.

Med hjälp av specialidrottsförbundens kunskap och kreativitet kan vi inspirera fler att bli fysiskt aktiva genom projekt som underlättar för barn, unga, vuxna och äldre att röra på sig.

Vi vill att specialidrottsförbunden utmanar synen på traditionella träning och utvecklar nya koncept. Hur kan er idrott bedrivas i nya former och inkludera fler? Genom fonden, som saknar åldersintervall, vill vi utöka möjligheten för den organiserade idrotten att inkludera fler.

  • Projektet ska leda till att ni får fler människor fysiskt aktiva och på så vis en mer inkluderande verksamhet.
  • Projektet ska genomföras i ett specificerat antal, av specialidrottsförbunden utvalda, föreningar för att testa er idé.
  • Projektet ska bygga på en ny verksamhetsform som inte erbjuds i era föreningar idag alternativt en befintlig verksamhetsform som utvecklas genom att addera någonting som bidrar till fondens syfte.
  • Projektet ska vara inkluderande, ha möjlighet att nå många och vara lätt att sprida till ytterligare föreningar efter projektets slut.

För att ansökan ska kunna beviljas måste följande innehåll finnas:

  • En beskrivning av konceptet med syfte och mål samt plan för praktiskt genomförande och utvärdering
  • Tidplan
  • Budgetberäkning
  • Godkännande att Svenska Spel och Riksidrottsförbundet kan komma att använda sig av konceptet i sin kommunikation

Ansökan

Ni ansöker vi den här länken och ansökan är öppen till och med den 31 oktober 2022. Kontakta This is a mailto link för mer information. 

Beviljade projekt våren 2022

Basketbollförbundet får medel för att fortsätta succéprojektet Nothing But Net med målet att skapa fler inspirerande basketplaner utomhus.  

Badmintonförbundet får medel för att utveckla AirBadminton, en variant av badminton som möjliggör spel var som helst, när som helst. 

Klätterförbundet får medel för att tillgängliggöra sporten genom fler tillfällen för utomhusklättring.

Fotbollförbundet får medel för att möjliggöra streetfotboll för barn, unga, vuxna och äldre.

Bangolfförbundet får medel för att tillgängliggöra bangolfen för fler, oavsett förutsättningar och ambitionsnivå.

Tennisförbundet får medel för att integrera fler äldre i tennisgemenskapen.

Inspiration – mer om projekten som fått medel

Här hittar du tidigare beviljade projekt från 2017–2021