Hem / Bidrag och stöd / Bidrag / Rörelsefonden

Rörelsefonden

Genom Rörelsefonden ger Svenska Spel och Riksidrottsförbundet samtliga specialidrottsförbund (SF) en möjlighet att söka medel för att testa era idéer kring nya former av fysisk aktivitet för att få fler i rörelse och skapa rörelseförståelse för fler!

Rörelseförståelse kommer av begreppet physical literacy. Det handlar om att utveckla fysiska, sociala och psykiska förmågor för att vilja, våga och kunna vara aktiv genom livet. Se filmen om rörelseförståelse eller gå in på vår sida om rörelseförståelse.

SF söker medel från Rörelsefonden (hette tidigare Framåtfonden) för ett år i taget. Ansökan bygger på att SF beskriver ett koncept för att testa nya idéer. En förutsättning kring ansökan är att Svenska Spel och Riksidrottsförbundet kan komma att använda sig av konceptet i sin kommunikation.

Observera att endast specialidrottsförbund (SF) kan söka medel från Rörelsefonden, inte till exempel föreningar eller kommuner.

Tänka nytt – och inkludera fler

Vi vill att SF utmanar sin traditionella träning och utvecklar den för att inrymma detta. Hur kan er idrott bedrivas i nya former och inkludera fler? Genom fonden, som saknar åldersintervall, vill vi sänka tröskeln för barn, ungdomar, vuxna och äldre att röra sig och samtidigt utöka möjligheten för den organiserade idrotten att inkludera fler. 

  • Konceptet ska leda till att ni får fler människor fysiskt aktiva och på så vis en mer inkluderande verksamhet.
  • Konceptet ska ge deltagarna en utökad rörelseförståelse enligt beskrivning ovan.
  • Konceptet ska genomföras i ett specificerat antal, av SF utvalda, föreningar för att testa er idé.
  • Konceptet ska bygga på en ny verksamhetsform som inte erbjuds i era föreningar idag alternativt en befintlig verksamhetsform som utvecklas genom att addera någonting som bidrar till fondens syfte.

För att ansökan ska kunna beviljas måste följande innehåll finnas: 

  • En beskrivning av konceptet med syfte och mål samt plan för praktiskt genomförande och utvärdering
  • Tidplan
  • Budgetberäkning
  • Godkännande att Svenska Spel och Riksidrottsförbundet kan komma att använda sig av konceptet i sin kommunikation 

Ansökan

För information om kommande ansökan, kontakta Thomas Herbertsson, RF. 

Beviljade projekt våren 2020

Badmintonförbundet för projektet Badminton hela livet med målet att erbjuda organiserad badmintonträning för fler.

Bågskytteförbundet med projektet Archery Tag där sporten som från början är en individuell tävlingsform, blir en lagidrott.

Basketboll- och Ishockeyförbundet ska undersöka vad det är som får barn och unga att tycka det är roligt att idrotta.

Fäktförbundet med projektet Fencing for all som ska introducera fler till fäktning genom fler prova-på tillfällen och utökad utbildning för instruktörer.

Klätterförbundet för projektet Ski Upp! Det hoppas leda till att fler upptäcker sporten skidalpinism där man använder sig av skidor med lös häl så man kan gå uppför och åka utför.

Seglarförbundet vill med projektet Segling hela livet få fler seniorer att testa på segling.

Simförbundet med projektet Beachpolo. Genom fler öppna träningspass och bättre tillgång på materiel för de lokala föreningarna ska fler få upp ögonen för vattenpolo.

Tennisförbundet ska bedriva lägerverksamhet för ungdomar i Norrland genom projektet Kvarterstennis.

Volleybollförbundet för Urban Volley, en ny gren som kan utövas på vilket underlag som helst.

Här hittar du tidigare beviljade projekt från 2017–2019.

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter