Hem / Bidrag och stöd / Bidrag / Stipendier och utmärkelser

Stipendier och utmärkelser

Riksidrottsförbundet administrerar några stipendier till idrottsledare och/eller aktiva. Här finns  information om vilka grupper de olika stipendierna riktar sig till och om hur du ansöker.

Riksidrottsförbundets förtjänsttecken

Förtjänsttecknet är den högsta utmärkelse som delas ut inom svensk idrott. Det instiftades år 1910 och fanns från början i både guld och silver men sedan 1911 har det endast funnits i guld. Mottagare föreslås av specialidrottsförbund (SF) eller distriktsförbund (DF) och utses av riksidrottsstyrelsen. 100 personer tilldelas förtjänsttecknet som utdelas vartannat år i samband med Riksidrottsmötet.

Förtjänsttecknet kan tilldelas personer

  • som i egenskap av föreningsledare i styrelse, kommitté, utskott eller sektion utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 30 år.
  • som i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller sektion i DF, SISU-D eller SDF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 25 år.
  • som i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller sektion inom RF, SISU-riks, SOK eller SF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 20 år.
  • som utfört ett framgångsrikt ledarskap i internationell, dock ej nordisk, styrelse.
  • som genom speciellt förtjänstfulla insatser på annat sätt gagnat den svenska idrottsrörelsen eller utländsk person som gjort svensk idrott stora tjänster eller samarbetat med Sverige på idrottens område.
  • och som fått sitt förbunds (SF eller DF) högsta utmärkelse.

Ansökan sker endast digitalt via ett questbackformulär.  

Inför ansökan till förtjänstteckenutdelningen 

Förtjänsttecknet delas ut i samband med kamratmåltiden vid Riksidrottsmötet. Om mottagaren ej kan närvara delas utmärkelsen ut vid annat tillfälle som sker i samråd mellan förslagsställande förbund och mottagaren. Utdelningen får inte ske innan aktuellt års Riksidrottsmöte. Ej uttagna utmärkelser skickas till förslagställande förbund snarast efter Riksidrottsmötet.

Riksidrottsförbundets och Svenska Spels elitidrottsstipendium

För elitidrottare som vill kunna kombinera idrottande på landslagsnivå med eftergymnasiala studier.

Mer om Elitidrottsstipendiet 

Prins Bertils och prinsessan Lilians idrottsfond

Stiftelsens ändamål är att främja svensk idrott genom stipendier till ledare och instruktörer för deras vidareutbildning.

Stipendiesumma 

5.000-20.000 kr/stipendium

Ändamål för stipendiet

Ge ledare och instruktörer vidareutbildning. Sökes av huvudorganisationer, förbund, föreningar eller enskild inom RF, SOK, Kungliga Automobilklubben (KAK), Kungliga Motorbåt Klubben (KMK), Svenska Aeroklubben, Livräddningssällskapet/Simfrämjandet (SLS) och Svenska Turistföreningen.

Ansökningsförfarande

Ansökningshandlingarna skickas först till respektive specialidrottsförbund (SF) före 1 december (ansökningarna ska därefter skickas från respektive SF och vara RF tillhanda senast 31 december).

Ladda hem ansökningsblanketten här (word)
Ladda hem ansökningsblanketten här (pdf)

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus