Stipendieutdelning

Stipendier och utmärkelser

Sidan uppdaterades: 11 juni 2024

Riksidrottsförbundet administrerar flera stipendier till idrottsledare och aktiva. Här finns information om vilka grupper de olika stipendierna riktar sig till och hur du ansöker.

Prins Bertils och prinsessan Lilians idrottsfond

Stiftelsens ändamål är att främja svensk idrott genom stipendier till ledare och instruktörer för deras vidareutbildning.

Stipendiesumma

Upp till 25.000 kr/stipendium

Ändamål för stipendiet

Ändamålet är att ge ledare och instruktörer möjlighet till vidareutbildning. Stipendiet kan sökas av följande huvudorganisationer: specialidrottsförbund, föreningar eller enskild inom RF, SOK, Kungliga Automobilklubben (KAK), Kungliga Motorbåt Klubben (KMK), Svenska Aeroklubben, Livräddningssällskapet/Simfrämjandet (SLS) och Svenska Turistföreningen.

Ansökan

Ansökningshandlingarna skickas till respektive specialidrottsförbund (SF) eller berörd huvudorganisation senast den 31 december. Huvudorganisation skickar inkomna och prioriterade ansökningar till RF senast den 31 januari.
Besked lämnas under senare delen av första halvåret till utsedda stipendiater.

Riksidrottsförbundets förtjänsttecken

Nomineringsformuläret för 2025 skickas ut till specialidrottsförbunden och RF-SISU distrikt i början på september 2024. Sista dag att skicka in nomineringar till RF är 15 oktober.

Förtjänsttecknet är den högsta utmärkelse som delas ut inom svensk idrott. Det instiftades år 1910 och fanns från början i både guld och silver men sedan 1911 har det endast funnits i guld. Mottagare föreslås av specialidrottsförbund (SF) eller RF-SISU distrikt och utses av riksidrottsstyrelsen. Föreningar som vill nomiera gör det till sitt förbund. 100 personer tilldelas förtjänsttecknet som utdelas vartannat år i samband med Riksidrottsmötet.

Enligt kriterierna kan Riksidrottsstyrelsen nominera och besluta om extra utnämningar. Till Riksidrottsmötet 2023 kommer därför 102 förtjänsttecken att delas ut.

Mottagare av RF:s förtjänsttecken 2023 (pdf) Pdf, 196 kB.

Förtjänsttecknet kan tilldelas personer som

  • i egenskap av föreningsledare i styrelse, kommitté, utskott eller liknande utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 30 år
  • i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller liknande i RF-SISU distrikt eller SDF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 25 år
  • i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller liknande inom RF, SISU-riks, SOK eller SF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 20 år
  • i egenskap av ledare/funktionär representerat Sverige internationellt under minst 15 år
  • utfört ett framgångsrikt ledarskap i internationell styrelse (dock ej nordisk)
  • genom speciellt förtjänstfulla insatser på annat sätt gagnat den svenska idrottsrörelsen eller utländsk person som gjort svensk idrott stora tjänster eller samarbetat med Sverige på idrottens område.

Observera att bara SF och RF-SISU distrikt kan föreslå mottagare.

Inför ansökan till förtjänstteckenutdelningen

Förtjänsttecknet delas vanligtvis ut i samband med kamratmåltiden vid Riksidrottsmötet. Om mottagaren ej kan närvara delas utmärkelsen ut vid annat tillfälle som sker i samråd mellan förslagsställande förbund och mottagaren. Utdelningen får inte ske före aktuellt års Riksidrottsmöte. Ej uttagna utmärkelser skickas till förslagställande förbund snarast efter Riksidrottsmötet.

Riksidrottsförbundets och Svenska Spels elitidrottsstipendium

För elitidrottare som vill kunna kombinera idrottande på landslagsnivå med eftergymnasiala studier.

Mer om Elitidrottsstipendiet

Sidan publicerades: 14 oktober 2022