Hem / Bidrag och stöd / Idrottslyftet

Idrottslyftet

Det finns många goda idéer om hur den verksamhet som bedrivs för barn och ungdomar i landets idrottsföreningar kan utvecklas. För att hjälpa till att göra en del av idéerna till verklighet finns Idrottslyftet. För idrottsföreningar är det möjligt att få stöd och hjälp från såväl sitt specialidrottsförbund (SF) som sitt distrikt (RF:s distriktsidrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas distrikt). 

Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden 2016– 2019:

Syfte
Idrottslyftets syfte är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7–25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Mål
Idrottslyftets mål är att samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7 och 25 år. Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF:s anvisningar för barn och ungdomsidrott och leda till att svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i förening.

Idrottslyftets syfte och mål är tydligt kopplat till idrottsrörelsens pågående strategiarbete, vilket innebär att Idrottslyftet inte ska vara en egen verksamhet utan istället blir ett medel för att utveckla föreningsidrotten i linje med den av svensk idrott beslutade strategiska inriktningen.

För att din förening ska få information om vilken hjälp som finns att få för just er vänder ni er till ert/era specialidrottsförbund och ert distrikt. Börja gärna med att söka information på respektive förbunds hemsida. Samtliga förbund har också en eller flera handläggare som kan ge er vägledning:

Kontaktuppgifter till SF
Kontaktuppgifter till distrikt

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus