Hem / Bidrag och stöd / Personuppgifter / Utbildning, stöd och mallar

Utbildning, stöd och mallar

RF:s mål är att vara bästa möjliga stöd för idrottsrörelsen. Vi arbetar efter devisen att det ska vara lätt att göra rätt. Därför har RF tagit fram en rad olika mallar, stöd och andra verktyg som beskriver de scenarion som är specifika för idrotten.

Det finns så klart också mycket bra information på annat håll att ta del av. SISU Idrottsutbildarna erbjuder också utbildningar i många RF-SISU distrikt för föreningar som har det behovet. För frågor - ta kontakt med ert RF-SISU distrikt.

Om ni vill fördjupa er i den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) finns ytterligare information hos Integritetsskyddsmyndigheten (före detta Datainspektionen)

Dataskydd för verksamheter

Det här gäller enligt Dataskyddsförordningen - GDPR

GDPR - för föreningar och medlemsorganisationer  

Här hittar du en ordlista 

Nedanstående mallar är framtagna som stöd och bör uppdateras utifrån den egna verksamheten. Instruktionerna kan fungera som hjälpmedel när mallarna uppdateras.

Titel Uppladdad Filtyp Storlek
Arbetsbok - föreningars personuppgiftshantering 2019-05-15 pdf 867 KB
Checklista för bildhantering inom idrottsrörelsen 2019-05-15 pdf 152 KB
Checklista för styrelsen 2019-05-15 pdf 116 KB
Cookiepolicy Riksidrottsförbundet 2021-06-30 pdf 131 KB
Cookiepolicy SISU Idrottsutbildarna 2021-06-30 pdf 134 KB
Folder -personuppgifter i er förening 2019-05-15 pdf 937 KB
Instruktion för att tillvarata enskildas rättigheter 2019-05-15 pdf 545 KB
Instruktion för behandling av ostrukturerat material 2019-05-15 pdf 407 KB
Instruktion för personuppgiftsbiträdesavtal 2019-05-15 pdf 174 KB
Instruktion åtgärdsplan vid personuppgiftsincidenter 2019-05-15 pdf 177 KB
Mall för Cookiepolicy 2021-07-02 docx 18 KB
Mall för formulär för begäran av registerutdrag 2019-05-15 docx 22 KB
Mall för information om integritetspolicy 2019-05-15 docx 24 KB
Mall för integritetspolicy 2019-05-15 docx 33 KB
Mall för registerförteckning 2019-05-15 docx 36 KB
Mall för samtyckesblankett 2019-05-15 docx 28 KB
Mall för samtyckesblankett - Barn under 16 år 2019-05-15 docx 27 KB
Riktlinjer för bildhantering inom idrottsrörelsen 2019-05-15 pdf 243 KB
SF - Checklista för förbund - GDPR 2019-05-15 pdf 183 KB
SF - Instruktion för att tillvarata enskildas rättigheter 2019-05-15 pdf 257 KB
SF - Instruktion för behandling av ostrukturerat material 2019-05-15 pdf 243 KB
SF - Instruktion åtgärdsplan personuppgiftsincidenter 2019-05-15 pdf 178 KB
SF - Mall för begäran av registerutdrag 2019-05-15 docx 70 KB
SF - Mall för information om integritetspolicy 2019-05-15 docx 71 KB
SF - Mall för integritetspolicy 2019-05-15 docx 98 KB
SF - Mall för registerförteckning 2019-05-15 docx 103 KB
Uppförandekod för personuppgifter och GDPR 2019-05-15 pdf 8 MB