Cykel på landsväg

Elitidrottsstöd

Sidan uppdaterades: 31 januari 2023

Idrottsrörelsen har gemensamt beslutat att via respektive idrott stödja våra svenska elitidrottare. Specialidrottsförbunden (SF) kan få ekonomiskt stöd och operativt stöd till prestationsutveckling för att utveckla sin idrott.

För ett SF är systematik och långsiktighet svaret på bra utveckling. Den som satsar på sin idrott ska både må bra och kunna nå toppen.

Den elitaktive ansvarar själv för sin utveckling. Tränare, förening och SF kan stötta med kompetens och resurser. SF har det övergripande ansvaret för att utveckla sin idrott samt för landslagen. Riksidrottsförbundet (RF), Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och Sveriges Paralympiska kommitté (SPK) hjälper till och sätter utmanande krav.

RF:s uppgift är att på olika sätt stödja och hjälpa SF i arbetet med att utveckla sin idrott. Det gör vi genom ekonomiskt stöd, operativt stöd och genom att möjliggöra kombinerad elitsatsning och utbildning, i gymnasiet och i högre utbildning.

Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd kan fördelas till SF i form av Verksamhetsstöd Elitidrott, med syfte att ge SF förutsättningar att utveckla den internationella konkurrenskraften i landslagsverksamheten. Stödet består av två delar , Landslagsstöd (bygger på resultat) och Landslagsstöd X (bygger på plan och dialog).

Mer om ekonomiskt stöd

Operativt stöd

RF kompletterar det ekonomiska stödet med operativt stöd i prestationsutveckling. Vid regelbundna dialoger mellan RF och elitansvariga i förbunden diskuteras de olika idrotternas behov. Då beslutas också vilka aktiviteter som är kostnadsfri service och vilka som är tjänster till självkostnadspris.

Det operativa stödet finns framför allt inom de fyra kompetensområdena idrottsfysiologi, idrottspsykologi, idrottsmedicin och idrottsnutrition. Oftast handlar det om tester, träning och behandling, forskning och utveckling, rådgivning, utbildning samt nätverk.

Mer om stöd inom Idrottspsykologi

Mer om stöd inom Idrottsmedicin

Mer om stöd inom Idrottsfysiologi

Mer om stöd inom Idrottsnutrition

En stor del av de operativa insatserna genomförs på RF:s utvecklingscentrum Bosön, men också via andra kompetenscentrum och personer i hela landet. Även allmänheten och idrottare som inte ingår i ett förbunds elitsatsningar kan få tillgång till våra tjänster.

Elitidrottsstipendium

Elitidrottsstipendiet är ett samarbete med Svenska Spel och ska möjliggöra för den aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet. Riksidrottsförbundet och Svenska Spel delar ut ett stipendium på 50 000 kronor per stipendiat en gång per termin (25 000 kronor per termin) till 50 aktiva.

Mer om Elitidrottsstipendium

Sidan publicerades: 28 september 2022