Hem / Bidrag och stöd / Elitidrottsstöd

Elitidrottsstöd

Idrottsrörelsen har gemensamt beslutat att via respektive idrott stödja våra svenska elitidrottare. Specialidrottsförbunden (SF) kan få ekonomiskt stöd och verksamhetsstöd för att utveckla sin idrott.

För ett SF är systematik och långsiktighet svaret på bra utveckling. Den som satsar på sin idrott ska både må bra och kunna nå toppen.

Den elitaktive ansvarar själv för sin utveckling. Tränare, förening och SF kan stötta med kompetens och resurser. SF har det övergripande ansvaret för att utveckla sin idrott samt för landslagen. Riksidrottsförbundet (RF), Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och Sveriges Paralympiska kommitté (SPK) hjälper till och sätter utmanande krav.

RF:s uppgift är att på olika sätt stödja och hjälpa SF i arbetet med att utveckla sin idrott. Det gör vi genom ekonomiskt stöd, verksamhetsstöd och genom att möjliggöra kombinerad elitsatsning och utbildning, i gymnasiet och i högre utbildning.

Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd ges i form av Landslagsstöd, som ska stärka förbundens arbete med sina respektive landslag. SF:s samtliga idrotter/landslag som deltar i internationella mästerskap på seniornivå är berättigande till landslagsstöd. 

Mer om Landslagsstöd

Verksamhetsstöd

RF kompletterar det ekonomiska stödet med verksamhetsstöd. Vid regelbundna dialoger mellan RF och elitansvariga i förbunden diskuteras de olika idrotternas behov. Då beslutas också vilka aktiviteter som är kostnadsfri service och vilka som är tjänster till självkostnadspris.

Verksamhetsstödet finns framför allt inom de fyra kompetensområdena idrottsfysiologi, idrottspsykologi, idrottsmedicin och idrottsnutrition. Oftast handlar det om tester, träning och behandling, forskning och utveckling, rådgivning, utbildning samt nätverk.

Mer om verksamhetsstöd Idrottspsykologi

Mer om verksamhetsstöd Idrottsmedicin

Mer om verksamhetsstöd Idrottsfysiologi

Mer om verksamhetsstöd Idrottsnutrition

En stor del av verksamhetsstödet genomförs på RF:s utvecklingscentrum Bosön, men också via andra kompetenscentrum och personer i hela landet. Även allmänheten och idrottare som inte ingår i ett förbunds elitsatsningar kan få tillgång till våra tjänster.

Elitidrottsstipendium

Elitidrottsstipendiet är ett samarbete med Svenska Spel och ska möjliggöra för den aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet. Riksidrottsförbundet och Svenska Spel delar ut ett stipendium på 50 000 kronor per stipendiat en gång per termin (25 000 kronor per termin) till 75 aktiva.

Mer om Elitidrottsstipendium