Hem / Bidrag och stöd / LOK-stöd / Regler och blanketter

Regler och blanketter

På den här sidan hittar du de regler och blanketter som gäller för din LOK-stödsansökan.

LOK-stödsregler

Det finns två versioner av LOK-stödsreglerna.

Fullständig version av LOK-stödsreglerna

LOK-stödsreglerna på lättare svenska

Funktionsnedsättning

Riksidrottsstyrelsens definition av funktionsnedsättning i samband med LOK-stöd

Stödberättigad verksamhet

Tolkningsram, LOK-stödsföreskrifterna §3 Stödberättigad verksamhet

Samarbetande föreningar

Handledning hur samarbetande föreningar ska redovisa LOK-stödsaktiviteter