Hem / Bidrag och stöd / LOK-stöd / Regler och blanketter

Regler och blanketter

På den här sidan hittar du de regler och blanketter som gäller för din LOK-stödsansökan.

LOK-stödsregler

Det finns två versioner av LOK-stödsreglerna.

Fullständig version av LOK-stödsreglerna

LOK-stödsreglerna på lättare svenska

Närvarokort

Förutom närvarokort i två format finns också en guide som beskriver hur det ska fyllas i.

Närvarokort pdf

Närvarokort xls

Närvarokort guide

Sammanställningsblankett

Ansökan ska göras via IdrottOnline Klubb. Som underlag till ansökan och hjälp i att sammanställa närvarokorten finns en blankett i två format och en guide hur du fyller i den. 

Sammanställningsblankett pdf

Sammanställningsblankett xls

Sammanställning guide

Funktionsnedsättning

Riksidrottsstyrelsens definition av funktionsnedsättning i samband med LOK-stöd

Stödberättigad verksamhet

Tolkningsram, LOK-stödsföreskrifterna §3 Stödberättigad verksamhet

Samarbetande föreningar

Handledning hur samarbetande föreningar ska redovisa LOK-stödsaktiviteter

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter