Hjälp

Här har vi samlat olika verktyg som stöd för dig som ska hantera er förenings LOK-stödsansökan. Om du behöver mer hjälp är du alltid välkommen att kontakta oss i LOK-stödsgruppen.

Checklista

Skicka in ansökan när man har närvaroregistrerat aktiviteter online: Checklista för närvaroregistrerad LOK-stödsansökan

Snabbguide

Så närvaroregistrerar du digitalt

Filmer

Klicka på respektive länk för att se våra instruktionsfilmer:

1. Skapa aktiviteter

2. Registrera aktiviteter

3. Skicka in LOK-stödsansökan

Regler

Här hittar du LOK-stödsföreskrifterna

Manual för LOK-stödshanteringen på IdrottOnline

Manual hittar du här