Mötesplats Idrott och destination

Varje år bjuder vi in representanter från målgrupperna specialidrottsförbund (SF), RF/SISU distrikt och destinationer för att diskutera frågor kring internationella och nationella idrottsevenemang.

Ett stående inslag är så kallad "speed dating" där SF har möjligheten att presentera kommande evenemang för att skapa samarbete med destination och RF/SISU distrikten. Det har varit den första dagens övning där flera av de internationella evenemang som genomförts senaste åren har haft sin uppkomst. En mycket bra plattform för att träffa många aktörer på en och samma gång. Andra dagen har vi oftast ägnat oss åt kompetenshöjande insatser i form av föreläsningar och/eller workshops. 

Vi ser en fantastiskt stor möjlighet för SF att skapa framtida kontakter och ett stort nätverk för arbetet med era idrottsevenemang. Inget evenemang är för litet för att presenteras på mötesplatsen då det brukar vara över 30 destinationer med olika nivå för att genomföra evenemang.

Mötesplats Idrott och destination den 20–21 oktober 2021

Tillsammans med Borås TME planerar vi för att genomföra mötesplatsen den 20–21 oktober. Beroende på rådande pandemisituation kommer vi att anpassa mötesplatsen efter de förutsättningar som då gäller. (Observera att datumet är ändrat från den 13–14 oktober.)

Vi kommer att skicka ut inbjudan efter sommaren till samtliga SF, RF/SISU distrikt och ett stort antal destinationer.

Mötesplats 2020

Den 14 oktober 2020 genomfördes Mötesplats Idrott och destination som ett hybridmöte med möjlighet att delta på fysiska platser i Göteborg, Lund, Stockholm samt digitalt.

Totalt deltog över 200 personer under dagen med representanter från 30 SF, 11 RF-SISU distrikt och över 40 destinationer.

Via länkarna här nedan kan du ta del av Mötesplats Idrott och destination 2020 i ett antal filmklipp: 

Del 1 (bildspel fram till minut 28.45, därefter Mötesplatsen) 

Del 2 (14.05 till 24.20)

Del 3 (fram till 29.25, därefter bildspel)

Del 4 (från 13.20)

Del 5 (22.37 till 34.58)