Mötesplats idrott och destination 2020

För åttonde året i rad bjuder vi in specialidrottsförbund (SF), RF/SISU distrikt och destinationer till två dagar med möten och föreläsningar inom olika kompetensområden. Mötet 2020 genomförs i oktober. Info om plats och datum går ut i februari månad.

Syftet med mötesplatsen är att skapa nya samarbeten, dela erfarenheter och utveckla kompetens i syfte att stärka Sverige som evenemangsland.

Den första dagen ägnas åt korta möten (speed dating) mellan idrott och destination i syfte att inleda kontakt för fortsatta samarbeten med evenemang, men även med annan verksamhet. Kvällen avslutar vi tillsammans med gemensam aktivitet och middag.

Dag två handlar det om kunskapspåfyllning. Fullständigt program för dagen presenteras i slutet av september.

Rekryteringen av deltagande destinationer sköts dels genom utskick till de som tidigare deltagit och dels via RF-SISU distrikt som har möjlighet att uppvakta och rekrytera destinationerna lokalt.

Inbjudan skickas ut i maj månad 2020.

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter