Mötesplatser

Varje år bjuder vi in representanter från målgrupperna specialidrottsförbund (SF), RF-SISU distrikt och destinationer för att diskutera frågor kring internationella och nationella idrottsevenemang. Det är främst till den årligt återkommande konferensen Mötesplats Idrott och destination men också till temadagar och andra kunskapshöjande forum.

På Mötesplats Idrott och destination lägger vi fokus på det fysiska mötet, att träffas och skapa kontakter inför framtida evenemang. Ett stående inslag är att SF har möjligheten att presentera sina kommande evenemang för att skapa samarbete med destination och RF-SISU distrikten. En mycket bra plattform för att träffa många aktörer på en och samma gång och där flera av de internationella evenemang som genomförts senaste åren har haft sin uppkomst.

Vi bjuder också in till föreläsningar, workshops och temadagar för att spetsa kompetensen ytterligare samt anordnar studiebesök på olika evenemang i benchmarkingsyfte.

Mötesplats Idrott och destination 20–21 oktober 2021

Tillsammans med Borås TME och SF-SISU Västra Götaland hälsar vi välkommen till årets mötesplats i Borås den 20–21 oktober. Beroende på rådande pandemisituation kommer vi att anpassa mötesplatsen efter de förutsättningar som då gäller. (Observera att datumet är ändrat från den 13–14 oktober.)

Inbjudan och mer information om Mötesplatsen 2021

Temadag Morgondagens evenemang 2021

I april 2021 genomförde vi ett webbinarium där vi fick ta del av forskningsrapporter kring evenemangssituationen i Sverige under året som gått. Vi fick även lyssna på vilka erfarenheter som några av våra evenemangsarrangörer från SF och destinationer tagit med sig och vilka lärdomar som vi kan ta med oss in i framtida evenemang.

Ta del av sändningen i efterhand

Mötesplats 2020

Den 14 oktober 2020 genomfördes Mötesplats Idrott och destination som ett hybridmöte med möjlighet att delta på fysiska platser i Göteborg, Lund, Stockholm samt digitalt.

Totalt deltog över 200 personer under dagen med representanter från 30 SF, 11 RF-SISU distrikt och över 40 destinationer.

Via länkarna här nedan kan du ta del av Mötesplats Idrott och destination 2020 i ett antal filmklipp: 

Del 1 (bildspel fram till minut 28.45, därefter Mötesplatsen) 

Del 2 (14.05 till 24.20)

Del 3 (fram till 29.25, därefter bildspel)

Del 4 (från 13.20)

Del 5 (22.37 till 34.58)