Hem / Bidrag och stöd / Stöd för internationella ev... / Verktyg för arrangörer

Verktyg för arrangörer

Inför evenemanget

Inför ert beslut att eventuellt ta hem ett internationellt evenemang har vi tagit fram fakta från andra arrangörers erfarenheter och verktyg som bland annat kan ge er förberedande kunskap om värdet av ert kommande evenemang.

Handledning – Hållbara och vinnande bids
En konkret handledning med förslag på hur ni bäst arbetar för att skapa en bid/ansökning av ett internationellt idrottsevenemang. Vi beskriver hur du kan göra och hur arbetsprocessen ser ut.

Ekonomiskt stöd för bid
Då SF ansöker om ett VM, EM eller en världscupstävling kan ni ansöka om ekonomiskt stöd för förstudie/bids av ett internationellt idrottsevenemang.

Prognosverktyg
Ett kompetensverktyg där ni i dialog med samarbetande parter kan diskutera värdet av ert kommande evenemang. Verktyget är framtaget i samarbete med Göteborg & Co där vi idag utbildat över 400 personer från idrott, destinationer, evenemangsarrangörer och företag. Vi erbjuder kontinuerliga utbildningar både centralt och lokalt.

Hållbara idrottsevenemang från bid till legacy – riktlinjer för hållbara evenemang
Övergripande riktlinjer och handledning kring hur evenemangsarrangörer kan arbeta med hållbarhet i alla delar av ett idrottsevenemang – från bid-processen genom planering och genomförande fram till arvet efter ett evenemang. Dokumentet finns även på engelska.

Hållbara idrottsevenemang – fakta och tips 
Att skapa ett mer hållbart idrottsevenemang kan vara en utmaning. I vårt webbverktyg kan du välja mellan en rad olika aspekter som kan ge dig stöd i ert hållbarhetsarbete.

Erfarenhetsbank
Ta del av erfarenheter från tidigare internationella idrottsevenemang inför ert eget arbete.

Legacy av idrottsevenemang
Att planera för vad som ska bli arvet eller legacyn av evenemanget är möjligtvis svaret på varför ni ska genomföra det. Det är en av de viktigaste frågorna för alla parter i det gemensamma arbetet med evenemanget. Här får du ett förslag på en modell att använda i den forskningsrapport som är framtagen 2019 av Göteborgs universitet på uppdrag av RF.

När ni vunnit hem evenemanget

Vinnande evenemang
En utbildning för er styrgrupp/arbetsgrupp som vi tillsammans skräddarsyr efter ert evenemangs förutsättningar. Under en dag går vi tillsammans igenom evenemangens värdegrund, mål, vision och roller så att alla har en gemensam bild. Utbildningen genomförs i SISU Idrottsutbildarnas regi som kan ge er ett unikt stöd genom hela processen. Centrum för idrottsevenemang subventionerar utbildningen och kommer i dialog med SF planera utbildningens innehåll. Vi rekommenderar att du/ni genomför utbildningen tidigt i processen för att skapa en stabil grund. Skicka intresseanmälan

Handledning – Hållbara och vinnande evenemang
Här ger vi dig råd och tips på hur man bäst arbetar med evenemanget från att det är beslutat till att det är genomfört. Läs vad representanter från idrott och destination kom fram till i en workshop, byggd på erfarenheter och stor kunskap från flera arrangörer.

Handledning – Internationell marknadsföring vid evenemang
En konkret handledning med förslag på hur ni kan arbeta med att marknadsföra ett internationellt idrottsevenemang mot en internationell publik. Vi beskriver hur du kan göra och hur arbetsprocessen kan se ut. Som ett extra stöd finns även en förstudie på temat och en slutrapport för projektet.

Evenemangsutbildningsmaterial
Utbildningsmaterial från SISU Idrottsböcker som utgör ett stöd för den lilla som stora evenemangsorganisationen.

Värdskapsutbildning
Ett stöd från SISU Idrottsböcker för att utbilda era volontärer.

Idrottsplan
Ett projektledarverktyg som är enkelt och anpassat för ett idrottsevenemang. I webbversionen får du styrning och organisation på hela evenemanget. Kan i princip används till alla aktiviteter i föreningen.

Checklista för evenemang hos verksamt.se
Som arrangör av ett evenemang är det viktigt att veta vilka tillstånd som krävs. På verksamt.se finns en digital checklista som hjälper dig som arrangör att veta vilka tillstånd som måste sökas och vilka uppgifter som ni ska lämna för ert evenemang. Checklistan har tagits fram av Tillväxtverket i samverkan med Polisen, kommuner och länsstyrelser.

Efter evenemanget

Effekter av Student-EM i rodd
Att påvisa effekter av evenemang är en viktig del både för den egna organisationen, samarbetspartners och kommuninvånare. Att använda evenemanget som en motor för samhällsutveckling blir allt vanligare. Det som sedan lever kvar efter att vi genomfört evenemanget – legacyn – är det bestående värdet och anledningen många gånger till varför vi tar oss an och genomför evenemanget. Vi har följt upp det fina arbete som skedde mellan ett stort antal parter i Jönköping 2019 under Student-EM i rodd. Ta del av de erfarenheter som organisationerna ger i sina svar efter evenemanget.

Utvärdering

En utvärdering kan syfta till att förbättra ett pågående projekt eller att göra bokslut över en genomförd verksamhet. När ni väljer att utvärdera ert evenemang är det viktigt att konkretisera vad och varför ni vill utvärdera samt vad ert syfte är och vem utvärderingen är till för. Ni kan även använda utvärderingen som en strategisk metod för att stödja det pågående projektet och på det sättet bidra till förbättring av evenemanget. Läs mer om genomförda utvärderingar i vår Erfarenhetsbank.

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter