68 miljoner fördelas för att ge barn en mer meningsfull fritid

Riksidrottsstyrelsen har beslutat att fördela närmare 47 miljoner till specialidrottsförbund och 21 miljoner till RF-SISU distrikt inom ramen för Idrottsklivet. Syftet är att stärka idrottsrörelsens inkluderingsarbete och ge fler barn och unga en meningsfull fritid.

Sidan uppdaterades: 17 augusti 2023

Idrottsklivet är en satsning som möjliggörs genom medel från regeringen för att skapa en meningsfull fritid för fler barn och unga och stärka idrottsrörelsens närvaro i de områden som Polismyndigheten benämner som utsatta. Riksidrottsstyrelsens beslut om fördelning av stöd gäller för år ett. Regeringen har aviserat att satsningen ska pågå åtminstone 2024 och 2025.

14 specialidrottsförbund och 11 RF-SISU distrikt ingår i initiativet. Bland specialidrottsförbunden erhåller Svenska Fotbollförbundet mest stöd i form av 10 miljoner, Svenska Handbollförbundet 6,8 miljoner och Svenska Budo & Kampsportförbundet 4,1 miljoner.

− Vi är i starten av ett långsiktigt arbete och bit för bit läggs pusslet tillsammans med specialidrottsförbund och RF-SISU distrikt. Jag är både imponerad och glad över det engagemang som finns för att växla upp idrottsrörelsens inkluderingsarbete och hur snabbt vi med gemensamma krafter har tagit oss an uppdraget som regeringen beslutade om så sent som i mars, säger Karl-Erik Nilsson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsstyrelsen fattade under våren beslut om fördelning av medel för de elva RF-SISU distrikt som arbetar med Idrottsklivet. Stockholm tilldelas 6,5 miljoner, Västra Götaland 3,5 och Skåne 3 miljoner.

− En helt central del av idrottsrörelsens värdegrund är att idrott är till för alla överallt. Med Idrottsklivet kan fler föreningar bedriva verksamhet så att fler barn och unga kan ges möjlighet till en meningsfull fritid och hitta just sin idrott, oavsett om det är brottning, gymnastik, handboll eller någonting annat, säger Karl-Erik Nilsson.

I förra veckan samlades berörda specialidrottsförbund och RF-SISU distrikt på Bosön för att diskutera, samverka och planera för Idrottsklivet. Dagarna på Bosön var ett viktigt startskott för det gemensamma arbetet framåt och nu går arbetet med planering inför hösten och nästa år in i en ny fas.

Inkluderingsarbetet med fokus på socioekonomiskt svaga områden har pågått under ett antal år och Riksidrottsförbundet har initierat forskning som visar vikten av arbetet, vilka lärdomar idrottsrörelsen kan dra och vad som behöver utvecklas framåt för att lyckas bättre.

För mer information kontakta

Anna Setzman
Kommunikations- och presschef Riksidrottsförbundet
070-564 52 16

Fördelning

Förbund

År 1 (KSEK)

Badmintonförbundet

2 000

Basketbollförbundet

3 000

Bordtennisförbundet

2 100

Brottning

1 150

Budo och Kampsportsförbundet

4 110

Fotbollförbundet

10 000

Friidrottsförbundet

2 420

Gymnastikförbundet

3 860

Handbollförbundet

6 770

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

3 370

Orienteringsförbundet

2 550

Simförbundet

1810

Skolidrottsförbundet

2 300

Tennisförbundet

1 500

Summa stöd

46 940

 

Distrikt

År 1 (KSEK)

RF-SISU Dalarna

730

RF-SISU Halland

670

RF-SISU Skåne

3 040

RF-SISU Stockholm

6 550

RF-SISU Sörmland

1 670

RF-SISU Uppland

1 080

RF-SISU Västmanland

670

RF-SISU Västra Götaland

3 530

RF-SISU Örebro län

920

RF-SISU Östergötland

1 180

Summa stöd

21 000

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 22 juni 2023