Två herrar gör armhävningar

Idrott 65+

Sidan uppdaterades: 30 oktober 2023

Vi lever allt längre och behovet av att vara fysiskt aktiv hela livet växer. Som aktiv i en idrottsförening ges äldre möjligheten till mer fysisk aktivitet och en mer positivt social samvaro.

De äldre finns redan i idrottsrörelsen i så gott som varenda idrott och flera av våra RF-SISU distrikt har många års av erfarenhet av att samarbeta på olika sätt med kommuner och regioner för att öka aktiviteten bland de äldre. Med över 2 miljoner människor i Sverige som är 65 år eller äldre finns det dock utrymme för utveckling. Idrottsrörelsen kan bidra till att 20% av befolkningen får höjd livskvalitet och dessutom bespara samhället stora sjukvårdskostnader.

Idrott 65+ – 2022-2023

Många SF har kommit i gång med sitt arbete. De övergripande målen med arbetet inom Idrott 65+ är att:

 • Utveckla hållbara arbetssätt och metoder för att stödja idrottsföreningars (IF) utveckling.
 • Öka samverkan inom idrottsrörelsen för att stödja IF i denna utveckling.

Pågående projekt inom idrottsrörelsen

 • Sex SF genomför en kartläggning och analys för att få ökad kunskap och kännedom om förbundets och föreningarnas verksamhet för 65+. SF ska utifrån sina strategiska mål identifiera framgångsnycklar och hinder för utveckling av verksamhet för 65+.
 • Nio SF genomför utvecklingsprojekt som går ut på att utveckla och testa en idé för målgruppen 65+ i att antal av förbundets IF.
 • 16 SF genomför utvecklingsprojekt för att utveckla arbetssätt och metoder för att stödja utveckling av föreningarnas verksamhet för 65+.
 • Dessutom arbetar samtliga 19 RF-SISU distrikt på olika sätt med att stödja idrottsföreningar med att utveckla befintlig eller starta ny verksamhet för målgruppen 65+.

Projektet Idrott för äldre 2020-2021

Under 2020-2021 fick idrottsrörelsen 20 miljoner kronor per år av regeringen för idrott för äldre. Satsningen gjorde det möjligt att utveckla verksamheten för en målgrupp vi tidigare inte fått statliga medel för.

Den särskilda satsningen Idrott för äldre bidrog bland annat till att:

 • 38 SF genomförde en kartläggning och analys, 37 SF under 2020 och 1 SF under 2021
 • 21 SF genomförde pilotprojekt i ca 125 IF
 • 1523 IF beviljades ett temporärt verksamhetsstöd på totalt 24 miljoner kr
 • 6 RF-SISU distrikt deltog som pilotdistrikt. De samverkade och gav stöd till 170 IF
 • Seniorbarometern 2021 - en studie om livsstil, hälsa och motion bland äldre
 • FoU-rapporten De äldre och föreningsidrotten, Örebro universitet.

Bakgrunden till stödet var att Riksidrottsförbundet inför valet 2018 tog initiativ till ett gemensamt upprop med seniorsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna, SKPF och RPG för behovet av stärkt arbete med fysisk aktivitet och ökad hälsa bland äldre.

Sidan publicerades: 10 oktober 2022

På uppdrag av Riksidrottsförbundet har Ungdomsbarometern genomfört en studie om livsstil, hälsa och motion bland seniorer i åldrarna 60–80 år.

Ta del av den senaste forskningen kopplat till äldre som idrottar.