Två herrar gör armhävningar

Idrott 65+

Sidan uppdaterades: 20 februari 2024

Idrott 65+ samlar idrottsrörelsens utvecklingsinsatser som bidrar till att göra det lättare och roligare att idrotta hela livet. De kommande åren fortsätter arbetet med att möjliggöra för fler äldre att hitta sin idrott.

Ett av idrottsrörelsens mål är att sänka trösklar och möjliggöra för fler att idrotta, på olika sätt, oavsett ålder, ambition eller tidigare erfarenheter. Sedan 2020 är Idrott 65+ en del av det arbetet.

Satsningen fortsätter under 2024-2025

Regeringen har gett ett besked om fortsatt stöd på 70 miljoner kronor för 2024 och premilminärt 70 miljoner kronor för 2025. Det är en ökning på 25 miljoner kronor från 2023. Hittills har 69 specialidrottsförbund (SF) fått ta del av detta stöd för att utvecklas på förbundsnivå. Under kommande två år ha cirka 50 SF även fått möjligheten att hantera projektstöd för att stödja sina föreningar i arbetet. Samtliga 19 RF-SISU distrikt är med och ger stöd till föreningar som jobbar med målgruppen.

Idrottsföreningar som vill göra det lättare för målgruppen att idrotta kan kontakta sitt SF eller RF-SISU distrikt.

Hitta kontaktuppgifter till förbund och RF-SISU distrikt

Så ska arbetet utvecklas

Vi vet att förbund och föreningar har flera gemensamma utmaningar för att få fler äldre att idrotta. Genom samverkan inom dessa områden kan vi få bättre effekt av genomförda insatser. Utmaningarna kan sammanfattas i fem utvecklingsområden:

  • Hur kommer vi i kontakt med målgruppen?
  • Hur gör vi 65+ mer delaktig?
  • Hur får vi verksamheten att hålla över tid?
  • Hur rekryterar tränare och ledare till verksamheten?
  • Hur utvecklar vi anpassade aktiviteter?

För att få fördjupad kunskap inom dessa fem områden kommer arbetsgrupper, under de två kommande åren, fördjupa sig i varsitt utvecklingsområde. 22 SF och 12 RF-SISU distrikt deltar i arbetet.

Fler ska hitta sin idrott

Regelbundet föreningsidrottande bidrar till bättre hälsa och ökad social samvaro. Idag finns ca 2 miljoner människor i Sverige som är 65 år eller äldre (65+) och för dem kan idrottsrörelsen göra skillnad.

Sedan 2020 har idrottsrörelsen haft medel till att förenkla för målgruppen 65+ att idrotta i förening, och därmed bidra till minskad ensamhet. Under 2021 deltog 21 SF och 6 RF-SISU distrikt i arbetet. 2022-2023 mer än fördubblades antalet medverkande förbund och intresset bland idrottsföreningar fortsätter att växa.

Sidan publicerades: 10 oktober 2022

På uppdrag av Riksidrottsförbundet har Ungdomsbarometern genomfört en studie om livsstil, hälsa och motion bland seniorer i åldrarna 60–80 år.

Ta del av den senaste forskningen kopplat till äldre som idrottar.