Idrottens dag

Sidan uppdaterades: 29 juni 2024

27 september 2024 arrangerar Riksidrottsförbundet (RF) Idrottens dag i skolor över hela Sverige. Idrottens dag är en del av EU-satsningen European Week of Sport som genomförs i hela Europa. 2023 deltog drygt 120 000 barn på 563 olika skolor utspridda i 158 av Sveriges kommuner.

Liksom tidigare år har vi ett ökat fokus på de minst aktiva barnen. Idrottens dag ska inspirera till rörelse lyfta upp frågan om fysisk aktivitet på agendan. Därför vill vi att så många barn som möjligt, under samma dag, ska delta i minst 120 minuters fysisk aktivitet.

Tillsammans står vi upp för alla barns rätt till idrott och hälsa! Det är en kul möjlighet att tillsammans med skolor över hela Europa visa att ni uppmuntrar till lek, rörelse och idrott samt alla positiva effekter det för med sig på både skolresultat och hälsa.

Utöver detta arrangerar vi i år även ett antal publika evenemang runt om i landet.

För skolor

Vill ni visa att er skola sätter idrott och rörelse i fokus och står upp för alla barns rätt till idrott och hälsa? Vi låter de skolor som är med i vår Rörelsesatsning i skolan arrangera sin egen Idrottens dag. Kontakta kontaktpersonen för Rörelsesatsningen i skolan i ditt RF-SISU distrikt för att sätta i gång att planera! Titta också på vår verktygslåda för tips och inspiration.

Hitta idrottsföreningar i ditt distrikt

Stöd och material

Rörelsesatsning i skolan har en webbplats med stöd och material som riktar sig till kommun, skola, vårdnadshavare och idrottsföreningar. Syftet är att skapa samtal och idéer om hur vi får fler barn att röra sig och idrotta.

För idrottsföreningar och specialidrottsförbund

RF har arrangerat Idrottens dag runt om i Sverige sedan 2017. Det har gjorts både genom publika evenemang och evenemang för skolan. I skolan kan ni nå alla barn, även de som idag inte hittat till idrotten. Ta chansen att representera idrottsrörelsen och bidra med rörelseglädje och kunskap om er idrott och de möjligheter som finns i er förening.

Kontakta i ditt RF-SISU distrikt för att sätta i gång och planera!

Kontaktpersoner för Rörelsesatsningen i skolan

Inspiration till rörelse och idrott

Genom Rörelsesatsning i skolan ger Riksidrottsförbundet samtliga specialidrottsförbund (SF) möjlighet att söka medel för att utveckla underlag för inspiration till rörelse och idrott. Materialen samlar vi på en gemensam sida här på RF:s webbplats.

Sidan med idrotternas material

För föräldrar och vårdnadshavare

Forskning visar att barn som rör på sig presterar bättre i skolan. I skolor som jobbar med mer rörelse under skoldagen har man märkt att det blir färre bråk, bättre trivsel och större gemenskap.

Du som förälder kan hjälpa ditt barn genom att berätta hur viktigt det är att röra sig mer varje dag. Några enkla tips är att ta trapporna i stället för hissen, gå eller cykla till skolan eller kliva av bussen en hållplats tidigare. Du kan uppmuntra ditt barn till rörelse, eller ta kontakt med en idrottsförening. Varför inte ta promenader tillsammans med ditt barn? Då kommer du själv uppleva de goda effekterna av rörelse.

Vi vill bidra till att våra elever får positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och vågar utmana sig själva. På sikt vill vi att de ska må bättre, lyckas bättre i skolan och kunna leva ett aktivare liv!

Om projektet Rörelsesatsning i skolan

Om Idrottens dag

Idrottens dag i skolan är en kul dag med aktiviteter för att höja kunskapen om barns idrottande och bygga broar mellan skolan, barnen och idrottsrörelsen. Målet är att fler ska kunna och vilja idrotta hela livet.

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns välmående, skolresultat och hälsa. Samtidigt visar forskning att barn och unga rör sig alldeles för lite. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån av 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Idrottsrörelsen vill, med skolans hjälp, förändra det.

Riksidrottsförbundet är huvudarrangör av Idrottens dag, tillsammans med våra RF-SISU distrikt på respektive ort. Initiativet är en del av European School Sports Day och EU-projektet European Week of Sports, vars mål är att få hela Europa i rörelse. Sammanlagt deltar minst 28 länder med olika evenemang.

Idrottens dag genomförs med stöd av:

Logotyper

Sidan publicerades: 12 oktober 2022

Frågor och svar

Vad är Idrottens dag?

Idrottens dag i skolan är en kul dag med fysisk aktivitet för att höja kunskapen om barns idrottande och bygga broar mellan skolan, barnen och idrottsrörelsen. Målet är att fler ska kunna och vilja idrotta hela livet. De senaste åren har vi ett ökat fokus på de minst aktiva barnen och målet är att så många barn som möjligt, under samma dag, ska delta i minst 120 minuters fysisk aktivitet.

Vem arrangerar Idrottens dag?

Riksidrottsförbundet är huvudarrangör av Idrottens dag, tillsammans med våra RF-SISU distrikt på respektive ort. Initiativet är en del av European School Sports Day och EU-projektet European Week of Sport, vars mål är att få hela Europa i rörelse. Varje deltagande skola ansvarar för sin egen dag, i samråd med sitt RF-SISU distrikt.

Varför arrangerar RF Idrottens dag?

RF vill att Idrottens dag ska inspirera till idrott och rörelse. Samtidigt vill vi lyfta upp denna viktiga fråga – om alla barns förutsättningar för idrott – på agendan. Tillsammans står vi upp för alla barns rätt till idrott och ett hälsosamt liv! För deltagande skolor är det en kul och viktig möjlighet att visa att man uppmuntrar till lek, rörelse och idrott samt alla positiva effekter det för med sig på både skolresultat, hälsa och samhälle.

Hur många skolor deltog på Idrottens dag 2023?

2023 deltog 563 skolor och drygt 120 000 barn, utspritt på 158 av Sveriges kommuner.