Post-it lappar på en vägg

Nästa steg i arbetet med samordning av kontakter inom idrottsrörelsen

I december 2022 påbörjade Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna en utredning om ett gemensamt systemstöd för samordning av kontakter inom idrottsrörelsen. Utredningen omfattade intressenter, behov och önskemål samt rekommendationer inför nästa steg. Efter noga övervägande har ett beslut fattats att ett CRM-system (customer relationship management) ska implementeras för samtliga 19 RF-SISU distrikt.

Sidan uppdaterades: 15 januari 2024

Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna, RF-SISU distrikt och ett antal specialidrottsförbund har under en längre tid uttryckt ett behov av ett gemensamt systemstöd för att hantera information om föreningar, kontakter och aktiviteter, ett s.k. CRM (Customer Relationship Management). Målet är att undvika dubbelarbete, öka effektiviteten och säkerställa rätt stöd till idrottsföreningar, men även att kunna följa upp att planerade insatser når samtliga berörda parter.

Utredningen som pågick under ett antal månader i början av 2023 visade att samtliga intressenter har ett stort behov av ett system med CRM-funktionalitet men att ett enda system inte kommer lösa alla målgruppers behov. Då ett systemstöd kan ge stor effekt i arbetet med att stödja idrottsföreningar och öka möjligheterna till samverkan togs beslutet i slutet av 2023 att prioritera ett gemensamt CRM för samtliga RF-SISU distrikt.

Systemet ska främst stödja idrottskonsulenterna i deras arbete att stötta idrottsföreningar, men kommer även att bidra till möjligheten att skapa förutsättningar för en effektiv återkoppling till specialidrottsförbund om insatser som har genomförts tillsammans med deras medlemsföreningar.

Nu pågår arbetet med att upphandla, utveckla och implementera ett system.

VId frågor om arbetet, kontakta Hanna Sydhoff hanna.sydhoff@rfsisu.se

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 15 januari 2024