Digitalisering

Digitalisering inom RF/SISU

Sidan uppdaterades: 15 januari 2024

På denna sida beskriver vi Riksidrottsförbundets (RF) och SISU Idrottsutbildarnas (SISU) digitaliseringsstrategi - uppdraget och hur pågående arbete påverkar våra medlemsförbund.

Digitalisering handlar om processer och att använda de möjligheter som teknik för med sig för att förändra, utveckla eller förbättra något.

Vi skapar mervärde för idrottsrörelsen

Enligt beslut på RIM 2021 ska RF fokusera på kärnuppdraget om bidragshantering och samordning och stöd till specialidrottsförbunden (SF). Arbetet innefattar att samordna och stödja idrottsrörelsen för påverkansarbete, att fördela statens stöd till idrotten och att verka för en god utbildning och folkbildning inom idrottsrörelsen.

Detta pågår nu

Bland några av de projekt som pågår under digitaliserings flagg:

Vår digitaliseringsstrategi

I syfte att stödja idrottsrörelsens mål inom Strategi 2025 Pdf, 5 MB. omfattar digitaliseringsstrategin ett fokus på:

  • förenklad och effektiv administration
  • hög datakvalitet
  • Att stödja verksamhetsutveckling och innovation

Vi strävar efter att skapa hög medlemsnytta och att nå ovanstående mål genom att arbeta mot starkare samarbeten och ökad systemintegration för bättre systemstöd till idrottsrörelsen. Vi lämnar strategin om ett gemensamt verksamhetssystem och skapar möjlighet till större valfrihet där alla parter inom idrottsrörelsen självständigt ska kunna beställa och utveckla system och lösningar utifrån egna behov. Detta underlättas av att RF/SISU tar fram guider och regelverk för samverkan samt ansvarar för gemensamma bastjänster och centrala register och databaser.

Nya möjligheter till utveckling

För att nyttja de möjligheter som digitalisering kan medföra krävs samverkan, samarbete, och samarbetsytor där olika aktörer kan mötas. Riksidrottsförbundet går från att leda till att stötta och samordna för att möjliggöra samverkan.

Ökad valfrihet

Idrottsrörelsens gemensamma verksamhetssystem IdrottOnline har vuxit i storlek och komplexitet sen lanseringen 2007 vilket innebär resurser till förvaltning på bekostnad av nyutveckling och medlemsnytta.

Idag finns många alternativ för digitalt verksamhetsstöd till idrottsrörelsen. RF vill skapa möjlighet för förbund och föreningar att använda de digitala system och tjänster som passar respektive verksamhet bäst och via integration koppla dem till centrala register och databaser för relevant information så att dubbeladministration kan undvikas och bättre tjänster för statistik och bidragsfördelning kan levereras.

Starkare stöd för fler

Idag lägger RF mycket tid på förvaltning och specialanpassningar som endast stödjer några specialidrottsförbund. Med standardiserade lösningar kan RF fokusera på ett bättre stöd till hela idrottsrörelsen.

Genom nya skalbara integrationsmöjligheter kommer av RF godkända externa leverantörer och system kunna synkronisera mot RF och SISU:s centrala register och databaser. Genom detta vill vi stärka möjligheten till verksamhetsutveckling och innovation.

Fördelar med integration mot ett centralt register

Genom att öppna upp för ytterligare integration och samverkan gör vi det möjligt för RF, SISU, förbund och föreningar att anlita externa leverantörer för att utveckla behovsanpassade digitala tjänster. Tjänster och system som baseras på data från RF/SISU:s centrala register (medlemsregister, organisationsregister m fl) och databaser.

Bland fördelarna med ett centralt register är ett gemensamt beslutsunderlag, ett ställe där kompletta register finns, GDPR-anpassning av central data, löpande SPAR-uppdatering mot folkbokföringen och gemensamma funktioner som inloggning och autentisering.

Införande

Digitaliseringsarbetet drivs av Riksidrottsförbundet, VO IT och Digital utveckling, under ledning av Elisabet Borg. Då många områden inom RF och SISU påverkas är även andra verksamhetsområden involverade i utredningar och projekt som driver den digitala utvecklingen framåt.

Sidan publicerades: 24 oktober 2022

Tveka inte att höra av dig om du inte hittar svaret på det du sökte.

Senaste nytt inom digitalisering på RF/SISU


  • Nu pågår en kartläggning av det digitala landskapet inom idrottsrörelsen
    Läs mer

  • Mot målet om bättre datakvalitet - nu införs standardiserade rollkategorier i IdrottOnline
    Läs mer

Digitaliseringsforum

För ökad samverkan och delaktighet anordnar RF/SISU varje kvartal två digitaliseringsforum, ett för specialidrottsförbund och ett för medarbetare på RF-SISU distrikten.

Syftet är att stärka verksamhetsutveckling genom digitalisering inom idrottsrörelsen.