Skridskoåkare

Elitidrott

Sidan uppdaterades: 24 oktober 2022

Det finns värde i att investera i elitidrott. Internationell framgång inspirerar nya generationer och bidrar till en aktiv befolkning. Riksidrottsförbundet strävar efter att förse våra svenska elitidrottare med bästa möjliga förutsättningar.

Det finns få saker som berör så många människor som stora idrottsmästerskap. När svenskar tävlar om medaljer står Sverige stilla. Även om elitidrotten utgör en liten del av svensk idrott, spelar den ändå genom sitt uppmärksamhetsvärde en viktig roll för många människor.

RF strävar efter att ge svenska idrottsutövare och funktionärer bästa möjliga förutsättningar att hålla världsklass i många olika grenar. Varje enskilt specialidrottsförbund har ansvar för att utveckla sin idrott, det gäller också elitidrotten. RF:s uppgift är att på olika sätt stödja och hjälpa dem i det arbetet. På elitidrottsområdet sker det genom ekonomiskt stöd, verksamhetsstöd och strukturer som möjliggör för elitidrottare att kombinera sin idrottssatsning med utbildning.

Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd kan fördelas till SF i form av Verksamhetsstöd Elitidrott, med syfte att ge SF förutsättningar att utveckla den internationella konkurrenskraften i landslagsverksamheten. Stödet består av två delar, Landslagsstöd (bygger på resultat) och Landslagsstöd X (bygger på plan och dialog).

Det ekonomiska stödet omfattar 90 mkr per år för 2022 och 2023.

Ekonomiskt stöd till specialidrottsförbund (SF).

Stöd till prestationsutveckling

RF erbjuder både egen kompetens och tillgång till kvalificerade nätverk inom idrottspsykologi, idrottsfysiologi, idrottsmedicin och idrottsnutrition. Huvuddelen av den egna verksamheten är förlagd till vårt utvecklingscentrum på Bosön.

Elitidrott och utbildning

Det finns två olika möjligheter för unga elitidrottare som vill kombinera studier med elitidrott på gymnasiet: riksidrottsgymnasium (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). RIG har riksrekrytering medan NIU har lokal/regional antagning.

Motsvarande system finns även på högskolenivå med Riksidrottsuniversitet (RIU) och Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL) – där elitsatsning och studier ska kunna kombineras.

Det finns även en elitidrottsutbildning på Bosön Idrottsfolkhögskola med syfte att utveckla elitidrottsatsande genom att lära ut nycklar till att lyckas med sin idrottskarriär.

Sidan publicerades: 24 oktober 2022