Elitidrott och studier

Sidan uppdaterades: 11 mars 2024

Att studera vid universitet/högskola kan vara krävande, inte minst om du samtidigt vill satsa på din elitidrott. Det finns ett stort antal lärosäten i Sverige som erbjuder möjlighet att kombinera en elitidrottssatsning med studier.

Riksidrottsförbundet har i samarbete med ett antal universitet/högskolor utvecklat systemet Riksidrottsuniversitet (RIU) och Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL). Där får du stöd att kombinera elitidrott med studier, så kallade dubbla karriärer. Dubbla karriärer handlar om att kombinera en elitidrottssatsning med studier och/eller arbete. Det innebär att du som elitidrottare förbereder dig för livet efter idrottskarriären samtidigt som du är aktiv.

Så här ansöker du till RIU och EVL

 1. Du ansöker till det lärosäte och den utbildning du är intresserad av på antagning.se.
 2. När du blivit antagen fyller du i ett elitidrottsintyg och skickar det till ditt specialidrottsförbund. Kontakta kent.lindahl@rfsisu.se för få kontaktuppgifter till rätt person på specialidrottsförbundet.
 3. När du får tillbaka ett godkänt elitidrottsintyg ger du det till ansvarig för dubbla karriärer på aktuellt lärosäte i samband med ditt introduktionssamtal. Kontakta kent.lindahl@rfsisu.se för få kontaktuppgifter till rätt person på lärosätet.

International students

Fill in the form International Specialised Sport Federation Certificate. It has the same requirements as for national students but is approved by the relevant national sports federation where you hold citizenship. Additionally, it is up to each individual educational institution to decide whether they accept international students or not. Furthermore, you must be part of a national elite sports environment in Sweden.

Vem kan bli student inom RIU/EVL?

Du behöver uppfylla något av nedanstående kriterier och ha ett behov för anpassade studier för att få ett godkänt intyg från ditt specialidrottsförbund.

 • Uttagen i ett svenskt junior- eller seniorlandslag.
 • Tävlar på hög internationell nivå* inom individuell idrott.
 • Spelar lagbollidrott i högsta divisionen på nationell eller internationell seniornivå.
 • Är identifierad av eller deltar i landslagets utvecklingsverksamhet.
 • Bedöms på sikt** kunna ta en plats i seniorlandslag eller tävla på hög internationell nivå.

*Hög internationell nivå = Kontinuerliga tävlingar med internationell konkurrens som kräver kvalificering.
**På sikt = SF antar ett relevant tidsintervall utifrån sin idrott.

Vad kan du få hjälp med?

Vid varje RIU eller EVL finns en kontaktperson för de dubbla karriärerna. Deras uppgift är att hjälpa dig med de frågor och kontaktvägar du behöver för att kunna balansera studier med elitidrott.

Här är några exempel på vad du kan få hjälp med:

 • Examinationer på annan ort eller vid andra tidpunkter
 • Individuell studiegång med fördröjd studietakt
 • Förtur vid praktikplacering (VFU)

En viktig framgångsnyckel i satsningen på dubbla karriärer är en bra planering för både dina studier och ditt idrottande samt att du i god tid ber ditt lärosäte om hjälp.

Riksidrottsuniversitet och Elitidrottsvänliga lärosäten

Riksidrottsuniversitet 2022–2026

 • Kombinationen Högskolan i Halmstad/Malmö universitet
 • Kombinationen Gymnastik- och Idrottshögskolan/Kungliga Tekniska högskolan
 • Chalmers tekniska högskola
 • Göteborgs universitet
 • Mittuniversitetet
 • Umeå Universitet

Elitidrottsvänliga lärosäten 2022–2026

 • Blekinge Tekniska Högskola
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Jönköping
 • Högskolan Kristianstad
 • Högskolan i Skövde
 • Högskolan Väst
 • Karlstad universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Mälardalens universitet
 • Linköpings universitet
 • Luleå tekniska universitet
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Örebro universitet

Rådgivning

Vill du som landslagsidrottare få stöd och hjälp med karriärövergångar, karriärvägledning eller karriäravslut kopplat till utbildning är du välkommen att boka ett karriärstödssamtal. Kontakta kent.lindahl@rfsisu.se.

Elitidrottsstipendium

RF:s och Svenska Spels Elitidrottsstipendium ska möjliggöra för aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet. Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och delas ut en gång per termin (25 000 kronor per termin) till cirka 50 aktiva. Stipendiet delas ut på Idrottsgalan och stipendiaterna får möjlighet att komma till Bosön på läger.

Riksidrottsförbundet och Svenska Spels Elitidrottsstipendium

Sidan publicerades: 5 mars 2024

Kontakt

Kent Lindahl

Riksidrottsuniversitet (RIU) och Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL)

08-699 61 48