En ordningsvakt iklädd en blå uniform och en gul reflekterande väst med texten "ORDNINGSVAKT" står med ryggen vänd mot kameran, övervakande en arenaentré i bakgrunden.

Hot, våld och trakasserier inom idrotten

Sidan uppdaterades: 6 november 2023

Hot, våld och trakasserier påverkar idrottsrörelsen på ett negativt sätt. På den här sidan hittar du stöd och riktlinjer för att förebygga och hantera våld och hot mot personer verksamma inom idrotten.

Många företeelser i samhället återspeglas inom idrotten – det gäller även de negativa avarterna. Att personer inom idrottsrörelsen utsätts för hot, våld och trakasserier visas bland annat genom tidigare forskning. I en kartläggning av funktionärer inom herrarnas två högsta divisioner i fotboll och ishockey blir detta tydligt. Kartläggningen, som genomfördes på uppdrag av den nationella samordningen mot brottslighet i samband med idrottsarrangemang, visar att 17 procent av de tillfrågade har utsatts förhot, våld och trakasserier under det senaste året.

Dessutom finns det stora likheter mellan funktioner inom olika idrotter och de påverkansförsök som man utsätts för. Det framgår bland annat i Brås senaste rapport ”Motverka otillåten påverkan inom idrotten”, där man utöver fotboll och hockey även studerat olika funktioners utsatthet inom basket och bandy.

Genom stöd och riktlinjer vill vi bidra till att förebygga och hantera hot, vål och trakasserier inom idrottsrörelsen.

Riktlinjer hot och våld

Här hittar du våra riktlinjer för att förebygga och hantera våld och hot mot personer verksamma inom idrotten. Riktlinjerna ska kunna implementeras oavsett i vilken organisation, idrottsförening, specialidrottsförbund eller RF-SISU distrikt man verkar i. Med säkerhetsansvarig (motsvarande) menar vi en av styrelsen utsedd person som ska ansvara för dessa frågor.

Nyckelfaktorer för att lyckas

  • Det råder nolltolerans mot våld och hot inom vår idrottsorganisation
  • Samtliga ledande funktioner tar dessa frågor på allvar
  • Vi verkar i en miljö där det är ok att lyfta dessa frågor och där man möts av lyhörda och respektfulla ledare som agerar i enlighet med dessa riktlinjer.
  • Samtliga vet vem inom vår idrottsorganisation man ska vända sig till (säkerhetsansvarig eller motsvarande) som i sin tur har mandat och ansvar att agera i enlighet med dessa riktlinjer.
  • Samtliga händelser, oavsett om det är ett brott enligt lagstiftarens mening eller förseelser som skapar en obehagskänsla, ska rapporteras till säkerhetsansvarig (motsvarande).
  • Samtliga brott ska polisanmälas. En polisanmälan är ofta en förutsättning för att brottet ska kunna klaras upp, och för att gärningspersonen ska kunna gripas, men också för att förhindra nya brott. Det är dessutom ofta en förutsättning för att den drabbade ska kunna ta tillvara sina rättigheter.
  • Polisanmälan ska göras av idrottsorganisationens säkerhetsansvarig (motsvarande) i dialog med den drabbade.

Stödfunktion mot våld, hot och trakasserier

Riksidrottsförbundet tar frågor om våld, hot och trakasseraier på största allvar. Genom en tät samverkan med bland andra Polismyndigheten och Brottsofferjouren har vi ett effektivt nätverk för att stötta såväl organisationer som utsatta individer i dessa frågor. Stödfunktionen mot våld, hot och trakasserier är öppen för dig som vill dela med dig – och du får vara anonym. Tillsammans fattar vi beslut om och hur vi går vidare. Det råder nolltolerans mot hot och våld mot samtliga personer som är aktiva inom idrotten och oavsett om hoten är konkreta eller mer subtila är det din upplevelse av detta som avgör om du hör av dig eller inte.

Kontakta gärna Riksidrottsförbundets säkerhetsansvarige eller mejla stödfunktionen mot våld, hot och trakasserier för ytterligare information.

Sidan publicerades: 24 oktober 2022

Din berättelse bidrar till att vi minskar tystnadskultur och normalisering kring dessa frågor inom idrotten.