Överenskommelse mellan RF och Polismyndigheten

Sidan uppdaterades: 6 november 2023

Sedan mars 2018 samverkar Riksidrottsförbundet och Polismyndigheten mot brottslighet i anslutning till idrott utifrån en gemensamt utarbetad överenskommelse. Syftet är bland annat att tydliggöra mål och samverkansområden samt ge en övergripande inriktning på nationell, regional och lokal nivå.

Sverige ska vara ett tryggt samhälle där alla får möjlighet att växa. Idrottsrörelsen är en plats som når över gränser och bidrar till att bygga en starkare gemenskap. Därför måste brott inom idrottsrörelsen beivras.

Med en stark samverkan med bland andra Polismyndigheten, och rätt verktyg, kan den idrottsrelaterade brottsligheten minskas och även resurserna som den slukar.

Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra mål och samverkansområden som idrottsrörelsen och Polismyndigheten arbetar med, och att gemensamt visa på ett aktivt ställningstagande mot all brottslig verksamhet inom idrotten.

Överenskommelsen ska också öka samverkan mellan samtliga aktörer inom idrotten. Den ger en vägledande inriktning för samverkansparterna på nationell, regional och lokal nivå.

Utifrån överenskommelsen har handlingsplaner kring respektive område utarbetats och håller på att implementeras inom både Polismyndigheten och idrottsrörelsen.

Överenskommelsen omfattar följande områden:

  • Gemensamt mål: Idrottsevenemang – trygga och säkra för alla
  • Gemensamt mål: Arbete mot idrottsrelaterad brottslighet – hot, våld och annan otillbörlig påverkan samt matchfixning
  • Gemensamt mål: Arbete mot allvarliga angrepp som terrorism i samband med idrottsevenemang

Sidan publicerades: 24 oktober 2022