Idrott innan idrottsrörelsen

Sidan uppdaterades: 8 december 2022

Det svenska idrottslivet före 1800-talet är tämligen outforskat. Delvis beror det på att möjligheterna till fördjupning är begränsade. Men det förefaller också som om Sverige inte hade utvecklat något starkare och varaktigare idrottsliv jämfört med det kontinentala Europa.

Vikingatiden, från 800-talet och ett par tre århundraden framåt, framstår dock som ett undantag. Man kan under denna epok tala om något av en tidig idrottslig högkultur i västra Skandinavien, särskilt på Island, med viss giltighet även för Sverige.

Under 1800-talet uppträdde en rad idrottsliga yttringar: Linggymnastiken i skolan, äldre idrotter (hästsport, segling, simning), professionell cirkusbetonad verksamhet, ett både organiserat och oorganiserat friluftsliv samt gymnastik- och idrottsföreningar med eller utan tävlingskaraktär.

Idrottsrörelsens utveckling >>

Mellankrigstiden >>

Efterkrigstiden >>

Den moderna idrotten >>

Sidan publicerades: 8 december 2022