Anmälan

Sidan uppdaterades: 21 november 2022

Ingress

Inbjudna

Förtroendevald eller generalsekreterare i ett specialidrottsförbund (SF), Riksidrottsförbundet eller SISU Idrottsutbildarna.

Specialidrottsförbunden har möjlighet att anmäla det antal deltagare de önskar. Samtliga RF-SISU distrikt har möjlighet att anmäla två deltagare utöver distriktsidrottschefen.

Riksidrottsforum genomförs fysiskt

Äntligen kan vi samla idrottsrörelsens företrädare. Årets RIF genomförs som ett fysiskt möte. Praktisk information om RIF 2022

Anmälan

Anmälan till Riksidrottsformum 2022

Sista anmälningsdag är 7 oktober.

Avgift/deltagare

Alla deltagare betalar en subventionerad deltagaravgift.

Sidan publicerades: 21 november 2022