RIF 2012

Sidan uppdaterades: 21 november 2022

Handlingar och program för Riksidrottsmötet 2016.

Handlingar RIF och extrastämmor 2016

Här hittar du allt material från Riksidrottsforum samt extrastämmor 2016.

Program RIF 2012

Inför Riksidrottsmötet i Luleå 2013

Lördag den 10 november

0800

Registrering, Norra Latin

0900

Invigning

0945

Kaffe

1015

Framtida idrottsföreningen


Idéprojektet Framtidens Idrottsförening


Utredning om Idrotts AB1200

Lunch

1300

Medieanalys

1415

Kaffe

1445

Fokuserade områden / Fyra parallella seminarier


Barn- och ungdomsidrottens förutsättningar


LOK-stödsutredningen


Framtidens anläggningar


Anläggningsutredningen


Internationellt


Internationella evenemangsstrategier


Internationell representation

Från talang till elit


En samlad elitsatsning

1630

Fokuserade områden / Fyra parallella seminarier

Se ovan

1930

Middag med gäster

Söndag den 11 november

0900

Aktuella frågor för svensk idrott


Etnisk mångfald inom idrotten - hur?


Framtidens idrottsförening med fokus på idrottens kommersialisering - forumteater.


Framtidens idrottsförening - delta i en kreativ idéinventering.


IdrottOnline - som verktyg för SF för verksamhetsutveckling, styrning och uppföljning.


Idrottslyftet.


Jämställdhetsintegrering - hur når vi målen?


Kostnadsutveckling för barn och ungdomsidrott.


Mångfalden sitter inte på utsidan.


Nätbaserat lärande.


Riksidrottsuniversitetet.


Strategi för internationellt arbete.


Ungdomsintegrering i de styrande rummen.


Information utgår direkt till deltagare efter valt seminarium.

1000

Kaffe

1030

Verksamhetsinriktningar för RF och SISU Idrottsutbildarna 2014-2015


SF-ordförandemöte - SF-ordföranden

1230

Sammanfattning / avslutning

1315

Lunch och hemresa

Sidan publicerades: 21 november 2022