RIF 2014

Sidan uppdaterades: 21 november 2022

Handlingar och program för Riksidrottsmötet 2014.

Handlingar RIF och extrastämmor 2014

Här hittar du allt material från Riksidrottsforum samt extrastämmor 2014.

Program RIF 2014

Fredag den 7 november

2000-2100

Syftet är att erbjuda möjligheten att under ”lättsamma former” värma upp för er som anländer till Gävle under fredagen.

Fyra idrottshistoriker har tagit sig an uppgiften att utifrån sina perspektiv, skriva ett PM där man lyfter fram exempel på strategiska vägval idrottsrörelsen stått inför och gjort, eller kanske inte gjort, de senaste 100 åren. De beskriver de bakomliggande drivkrafterna och motiven samt vilket inre och yttre (omvärlds)tryck som fanns. Vilka strategier valdes och vad blev effekten/effekterna?Vilka lärdomar kan göras?

Lördag den 8 november

0930-1000

Inledning

1000-1100

Strategiarbete live

Samtal med en förening (VIK Hockey) och tre förbund (Gymnastik, Basket och Friidrott) om deras erfarenheter av den beskrivning av omvärldstrycket som ges i arbetsunderlaget. Mattias Claesson, projektledare för strategiarbetet, leder samtalet som också kommer att handla om vad deltagarna har för egna erfarenheter och lärdomar kopplade till att arbeta med strategier.

1100-1130

Fika och mingel

1130-1300

Strategiområde 1

Anna Fyrberg Yngfalk, Ersta Sköndal högskola, inleder med en aktuell rapport om en av de stora utmaningarna för idrottsrörelsen. Det handlar om de logikkrockar som uppstår i mötet mellan den ideella sektorns eller civilsamhällets verksamhetslogik och den affärslogik råder inom näringslivet. Och, vad händer med detta civilsamhället när staten och dess myndigheter gör som marknaden?

Inledningen följs upp av samtal i grupper.

1300-1400

Lunch

1400-1530

Strategiområde 2

Andreas Linderyd, också han Ersta Sköndal högskola, inleder med forskarens perspektiv på relationen mellan värdegrund och varumärke. Vad är det som säger att det ena är bättre att jobba med än det andra och vad har det för betydelse för
idrottsrörelsen.

Inledningen följs upp av samtal i grupper.

1530-1600

Fika och mingel

1600-1730

Strategiområde 3 och 4

Jimmy Sandell från United Minds, Veronica Ericsson från Coca Cola och Bengt Jönsson från Svenska Förbundet kommer att inleda detta tredje och sista seminariepass. De gör det mot bakgrund av ett par av de trender som beskrivs i arbetsunderlaget och som starkt påverkar de strategiska områdena om hälsa och om idrottens roll i samhället.

Inledningen följs upp av samtal i grupper.

1830-

Middag

Söndag den 9 november

0900-1015

Strategiarbete och summering

Lördagens många samtal har på olika sätt dokumenterats och summerats. Mattias Claesson presenterar det hela och samtalar med Karin Mattsson Weijber om vad som händer nu och framöver.

1015-1030

Fika och mingel

1030-1300

Rapporter och annat aktuellt inför Riksidrottsmötet 2015

1300-

Lunch och hemfärd

Sidan publicerades: 21 november 2022