RIF 2022

Sidan uppdaterades: 12 februari 2024

Handlingar för Riksidrottforum 2022.

Handlingar RIF och extrastämmor 2020

Här hittar du allt material från Riksidrottsforum samt extrastämmor 2020.

I förhandsmaterialet ingår även två filmer: en om arbetet med strategisk plan 2022–2025 och en omvärldsanalys inom det arbetet.

Program

Lördag 7 november

08.30 Mötet öppnar för digital anslutning

09.00-09.45 Inledning

09.45-10.30 Arbetspass: Scenarioplanering – Långsiktig påverkan på idrottsrörelsen utifrån coronasituationen

10.30-10.50 Paus

10.50-12.10 Arbetspass: Ekonomiska stödformer 2022-2023

12.10-13.15 Lunch inklusive rörelsepaus

13.15-14.00 Arbetspass: Uppdrag och Arbetssätt RF/SISU/SF/Distrikt

14.00-14.20 Paus

14.20-15.30 Arbetspass: Parasportverksamheten inom idrottsrörelsen

15.30-16.00 Avslutning dag 1

Söndag 8 november

08.00 Mötet öppnar för digital anslutning

08.30-09.00 Uppstart dag 2

09.00-09.20 Arbetspass: Nya Antidopingorganisationen

09.20-09.40 Paus

09.40-11.10 Arbetspass: Strategisk plan 2022–2025

11.10-11.30 Paus

11.30-12.30 Workshops

  • Översyn av röstlängd
  • Nytt elitidrottsprogram
  • Gemensam olycksfallsförsäkring

12.30-13.00 Avslutning Riksidrottsforum 2020

Sidan publicerades: 12 februari 2024