Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Inkluderande idrott

"Idrotten är till för alla. På så sätt skapar vi tillsammans ett idrottsverige där vi kan lära av varandra och växa tillsammans."

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Inkluderande idrott

Inkluderande idrott handlar om att ta tillvara möjligheter och undanröja hinder – att vi på alla plan och nivåer – tar tillvara på olika kompetenser, erfarenheter och talanger. Riksidrottsförbundet står bakom regeringens och riksdagens övergripande mål om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett bakgrund.
  • Uppdaterad: 14 MAR 2018 13:18
Inkludering

Idrotten kan med sitt universella språk spela en viktig roll för att öka förståelsen människor och grupper emellan. Influenser från andra kulturer bidrar till en positiv utveckling inom den svenska idrotten. Idrotten ska följa FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Idrottens värdegrund vilar på fyra fundament: glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel. Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar.

Det regleras i första kapitlet i RF:s stadgar. Brott mot detta kan innebära uteslutning ur RF.

De diskrimineringsgrunder som diskrimineringslagen omfattar är kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

RF arbetar med såväl områdena som står i stadgarna som diskrimineringsgrunderna då dessa i de flesta fall går i varandra.

Ladda ner skylten

Kontakt

Sofia B. Karlsson

 08-699 61 77
This is a mailto link

Besök utbildningswebben Inkluderande idrott

Jämställdhet

Idrott för nyanlända

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss