Importera data till IdrottOnline

Sidan uppdaterades: 30 november 2023

Riksidrottsförbundet (RF) och IdrottOnline har en integration som möjliggör för externa system att läsa in medlemmar och aktiviteter för att underlätta administration och LOK-stödshantering. Nedan finns en lista på de aktörer som har valt att integrera med IdrottOnline.

Licensavtal

Integrationen med IdrottOnline omfattas av ett licensavtal och en kostnad för externa parter. Priset är 20.000 kr per år och externt system och gäller för upp till 100 föreningar oavsett antal medlemmar i föreningarna. För fler än 100 föreningar är priset ytterligare 20.000 kr per år och gäller då för obegränsat antal föreningar.

Integrationen underlättar för föreningar som har valt en annan plattform, men ändå vill ha ett uppdaterat register i IdrottOnline eller en import av aktiviteter. Integrationen ’Importer’ är en filöverföring (XML) via SFTP.

Riksidrottsförbundet och IdrottOnline tar inte ut någon kostnad av föreningen utan endast av den externa parten. Det tillkommer ingen kostnad för specialidrottsförbund (SF) som vill använda import tjänsten.

Föreningen tecknar ett enskilt avtal med den externa parten utan påverkan av RF och IdrottOnline. Aktivering av integrationen behöver göras både i IdrottOnline och i det externa systemet.

Instruktion för att aktivera integrationen i IdrottOnline hittar du på IdrottOnlines supportsida.

Det är upp till föreningen att avtala med leverantören för det externa systemet om vilken data som skall överföras, t ex om hela medlemsregistret skall föras över eller endast deltagare på LOK-stödsaktiviteter.

Instruktioner

Alla aktiviteter ska läsas över som de är. Beräkning och regelverk för statligt LOK-stöd skapar ett underlag som kan användas för den statliga LOK-stödsansökan. Om beräkningen sker i andra system än IdrottOnline så är dessa beräkningar inte valida, men kan givetvis ge en prognos.

Personer som finns i föreningens externa system och i IdrottOnline kommer vid första överläsningen att matchas via personnummer. Vid efterföljande överläsningar med samma person så används ett unikt person-ID.

Då man efter den första överläsningen endast läser över förändringar - nya/tillagda, borttagna och ändrade personer och aktiviteter - så är det viktigt att föreningen först inventerar och rensar personregistret i IdrottOnline så inte gammal data ligger kvar.

Aktiva integrationer

Följande systemleverantörer har valt att integrera. Klicka på namnet för att komma till leverantörens webbplats.

1place

360Player

BRP Systems

GoBraap

Gym Control

Hippocrates

Hopoti

KanslietOnline AB

Korpen KIT

Laget.se

MATCHi

Mina Aktiviteter

MyClub

Mycourt

Sportadmin

Svenskalag.se

Wondr

Xenophon

Zoezi

Riksidrottsförbundet samarbetar idag med Sveriges Föreningssystem för utveckling och dialog om import tjänsten.

API:er för föreningar

Om en förening vill nyttja import-tjänsten tillkommer ovan nämnda licenskostnad. RF ser i och med den nya integrationsplattformen över möjligheten att införa API:er som även föreningar kan nyttja. Mer om detta publiceras löpande här.

Sidan publicerades: 27 oktober 2022