Importera data till IdrottOnline

Sidan uppdaterades: 22 augusti 2023

Om föreningen använder ett annat system än IdrottOnline för sin närvaroregistrering kan det vara möjligt att läsa över aktiviteter och medlemmar automatiskt till IdrottOnline för att därigenom förenkla hanteringen för LOK-stöd. Efter inläsning finns föreningens aktiviteter tillgängliga i IdrottOnline.

Föreningar har möjlighet att läsa in aktiviteter och medlemmar till IdrottOnline från vissa externa system.

Här kan du läsa för vilka externa system import av data är möjlig och hur ni aktiverar importen.

När aktiviteterna läses över går IdrottOnline igenom dessa enligt LOK-stödsföreskrifterna och aktiviteten får tummen upp (godkänd LOK-stödsaktivitet) eller tummen ner (icke godkänd LOK-stödsaktivitet).

Föreningen kan hitta inlästa aktiviteter i IdrottOnline. Logga in och klicka på Aktivitet i topbaren – välj sedan närvaroregistrering i menyn ute till vänster. Välj period, registeringsstatus = registrerade och under "Utökad sökning" också vilket externt system som aktiviteterna kommer från och klicka sedan på Sök, så får ni en lista på vilka aktiviteter som godkänts/inte godkänts.

Skärmbild på närvaroregistrering i IdrottOnline

 

Om en aktivitet inte är godkänd (tummen ner), klicka på aktivitetens namn (t ex Träning) och öppna därmed aktiviteten så ser ni orsaken.
Eventuella ändringar görs alltid i det externa systemet som föreningen använder sig av, en ny överföring med den korrigerade aktiviteten sker sedan automatiskt till IdrottOnline.

Föreningen ska alltså inte lägga in differensen mellan externt system och IdrottOnline manuellt i ansökan.

Aktiviteter som är godkända (tummen upp) läggs in i ansökan med automatik och finns där när föreningen öppnar sin ansökan för aktuell period - föreningen måste öppna och skicka in ansökan.

Tänk på att inläsningen sker med viss fördröjning. Det kan därför dröja ett litet tag innan de registreringar du gjort i ditt system har lästs in till IdrottOnline. För vissa system görs inläsning flera gånger om dagen och för vissa system görs inläsning varje natt.

Sidan publicerades: 1 november 2022

Vid telefonsamtal, välj knappval 3.

Telefontider

Måndag–fredag kl. 11.00–15.00 (lunch 12.00–12:30)

Avvikande öppettider