Goalball

Medlemsstöd

Sidan uppdaterades: 20 maj 2024

Avdelningen SF-stöd är en kontaktväg för medlemsförbunden in till Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Avdelningen består av idrottskontakter och sakkunniga inom bland annat jämställdhet och inkludering, trygg idrott och barn- och ungdomsidrott.

SF-stöd ska ge största möjliga medlemsnytta genom att främst stödja den strategiska ledningen i utveckling av medlemsförbundens organisation och verksamhet. Avdelningen stödjer med kompetens i för SF gemensamma utvecklingsfrågor inom ramen för barn- och ungdoms-, vuxen-, äldre- och paraidrott. SF-stöd leder och utvecklar också särskilda satsningar i samverkan med SF och idrottsföreningar (IF).

Det innebär att vi bland annat

  • processleder SF:s strategiska ledning
  • stödjer SF i deras uppdrag och i arbetet med att ta fram, utveckla och följa förbundsutvecklingsplaner
  • hanterar ärenden kopplade till trygg idrott
  • ger stöd i digitaliseringsarbetet.

Sidan publicerades: 7 november 2022