Hem / Bidrag och stöd / IT-tjänster / Integration / Integrationen med Zoezi

Integrationen med Zoezi

Integrationen är nu i full produktion och omfattar aktiviteter och medlemmar från Zoezi till IdrottOnline. Överläsning sker löpande varje dag.

Alla föreningar som vill läsa över närvaroregistrerade aktiviteter kan göra det nu.

Det är alltid föreningen som i IdrottOnline initierar integrationen och det är ordförande, klubbadministratören eller annan behörig som kan göra detta.

Man går till fliken "Administration" och underfliken "Inställningar" där man kan välja att aktivera/inaktivera.

 Skärmklipp

När en aktivering av integrationen är gjord i IdrottOnline så behöver aktivering även ske hos Zoezi. Kontakta dem för mer information:

Hemsida: Zoezi Support

E-post: Mejl

Telefon: 013-10 18 40

Instruktion för aktivering av integration: Guide

Alla aktiviteter ska läsas över som de är och beräkning och regelverket för statligt LOK-stöd kommer att skapa ett underlag för LOK-stöd som kan användas för den statliga LOK-stödsansökan. Om beräkningar sker i andra system än IdrottOnline så är dessa beräkningar inte valida, men kan så klart ge en hint.

Personer som finns i föreningen i Zoezi och i IdrottOnline kommer första gången personen läses över att matchas via personnummer. Vid efterföljande integrationer med samma person så används ett unikt personid.

Eftersom man efter den första överläsningen endast kommer att läsa över förändringar, nya/tillagda, borttagna och ändrade personer och aktiviteter, så är det viktigt att föreningen innan man väljer att börja integrera har gjort en inventering/rensning i IdrottOnline så att man inte har gammal data som kommer ligga kvar.