Hem / Bidrag och stöd / LOK-stöd / Närvaroregistrering

Närvaroregistrering

Som underlag till föreningens LOK-stödsansökan ska det alltid finnas någon form av närvaroredovisning. Föreningen kan välja mellan att använda sig av närvarokort på papper eller att närvaroregistrera online.

Närvarounderlagen ska, enligt LOK-stödsföreskrifterna §7, innehålla deltagares och ledares namn, personnummer, kön, eventuellt funktionsnedsättning samt närvaro. Dessutom ska föreningens namn, idrott (vilket specialidrottsförbund föreningen tillhör), aktivitet, plats, datum och tider finnas med.

Om ni inte vill använda er av manuella närvarokort kan ni istället välja att närvaroregistrera i IdrottOnline. Då ersätts ledares namnteckning av personlig inloggning och identifiering sker via personnummer. Närvaroregistreringen kan göras både på webben och via app i mobiltelefon.

Föreningen kan också använda annat digitalt system för sin närvaroregistrering och välja att aktivera inläsning till IdrottOnline (möjligt för vissa system). Om inläsning till IdrottOnline är aktiverat betyder det att alla aktiviteter och deltagare läses över och föreningen behöver inte skriva ut några närvarokort och behöver därmed inte få ledares namnteckningar på underlagen.

Om du använder dig av närvaroregistreringsmodulen på föreningens IdrottOnline-sida idag har du även möjlighet att redovisa dina aktiviteter via mobiltelefon. Att närvaroregistrera via mobiltelefon är att likställa med att redovisa direkt på din förenings IdrottOnline-sida gällande säkerhet och identifiering.

Om din förening använder sig av en annan form av digitala närvarokort än ovan nämnda (och inte har inläsning från externt system till IdrottOnline) krävs att dessa skrivs ut och därefter undertecknas av respektive ledare. Om närvarokorten fyllts i och kvitterats av ledaren med stöd av en av Skatteverket godkänd e-legitimation (och föreningen kan bevisa detta) behövs dock inte namnteckning på kortet.

Närvaroregistrering förenklar administrationen

Registreringen kontrolleras automatiskt mot gällande LOK-stödsregler och du får direkt ett kvitto på om aktiviteten är godkänd eller inte. Samtliga aktiviteter som närvaroregistreras kommer automatiskt med i föreningens LOK-stödsansökan, förutsatt att villkoren för bidraget är uppfyllda (kom dock ihåg att föreningen måste öppna och skicka in ansökan).

  • Du riskerar inte att närvarokort kommer bort - allt finns sparat på föreningens IdrottOnline-sida.
  • Alla i föreningen (med rätt behörighet) har åtkomst till materialet.
  • Du slipper räkna ihop dina närvarokort – summeringen sker automatiskt.
  • Du behöver inte hålla koll på årtal och åldrar – systemet summerar automatiskt till rätt åldersgrupp.
  • Du behöver inte själv stämma av mot LOK-stödsreglerna, utan systemet kontrollerar själv och ger direkt kvitto på om det är en godkänd LOK-stödsaktivitet eller inte.
  • Godkända aktiviteter kommer automatiskt med i föreningens LOK-stödsansökan. När det är dags att skicka in ansökan behöver man bara stämma av att allt är närvaroregistrerat och sedan skicka in själva ansökan.
  • Möjlighet att rapportera via mobiltelefon med IdrottOnline-appen
  • Det underlättar vid en eventuell kontroll av LOK-stödsansökan: föreningen kan godkänna att LOK-stödsgruppen får tillgång till redovisade aktiviteter och/eller medlemsregister och man behöver då inte skicka in detta per post.
  • Möjlighet finns att skriva ut registrerade aktiviteter som närvarokort (till exempel för egen arkivering, till kommunen, mm).
  • Om du närvaroregistrerar kan du också använda funktionen ”Kommunfil”, Den används i IdrottOnline för det kommunala bidraget och allt fler kommuner kan ta emot den. Kommunfilen gör att du inte behöver dubbelregistrera föreningens aktiviteter. Närvaroregistrerar du i IdrottOnline kan du föra över till kommunens system. Ta kontakt med din kommun för att se om de tar emot kommunfilen.

Här finns manual för hur du närvaroregistrerar i IdrottOnline.

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter