Hem / Bidrag och stöd / Medlemsstöd

Stöd till medlemsförbund

Avdelningen SF-stöd är en kontaktväg för medlemsförbunden in till Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.  Avdelningen består av idrottskontakter och sakkunniga inom bland annat jämställdhet och inkludering, trygg idrott och barn- och ungdomsidrott. 
  
SF-stöd ska ge största möjliga medlemsnytta genom att främst stödja den strategiska ledningen i utveckling av medlemsförbundens organisation och verksamhet. Avdelningen stödjer med kompetens i för SF gemensamma utvecklingsfrågor inom ramen för barn- och ungdoms-, vuxen-, äldre- och paraidrott. SF-stöd leder och utvecklar också särskilda satsningar i samverkan med SF och idrottsföreningar (IF).  
 
Det innebär att vi bland annat

  • processleder SF:s strategiska ledning
  • stödjer SF i deras uppdrag och i arbetet med att ta fram, utveckla och följa förbundsutvecklingsplaner
  • hanterar ärenden kopplade till trygg idrott.

Mer info och kontakt

Via länkarna nedan hittar du information och kontaktuppgifter till sakkunniga inom:

Barn- och ungdomsidrott

Jämställdhet

Inkludering

Trygg idrott  

Idrottskontakterna nås via This is a mailto link och du hittar idrottskontakterna fördelat på medlemsförbund här.