Hem / Bidrag och stöd / Medlemsstöd

Medlemsstöd (SF)

Idrottsrörelsen arbetar mot de gemensamma mål som satts upp i Strategi 2025. Motorn och kraften i den utvecklingen finns hos specialidrottsförbunden (SF) och i idrottsföreningarna.

  • SF ansvarar för den idrottsspecifika verksamheten, att de egna förutsättningarna finns för att bedriva en attraktiv idrott i linje med idrottsrörelsens gemensamma strategi och mål. I det arbetet kan ett SF ta hjälp av och nyttja RF/SISU:s resurser.
  • RF/SISU ansvarar för att leda, stödja och driva idrottsrörelsens gemensamma och idrottsövergripande frågor och intressen. RF/SISU är också en resurs för de SF som önskar hjälp.

Hos RF/SISU finns en idrottsövergripande erfarenhet och specialkompetens inom en rad områden. Våra medarbetare kan vägleda, bidra och stärka det SF som vill utveckla sin organisation och verksamhet.

Idrottskontakter ger vägledning

Avdelningen SF-stöd är medlemsförbundens första kontaktväg in i RF/SISU. På avdelningen finns ett antal så kallade idrottskontakter som svarar på medlemmarnas frågor och vägleder SF kring det stöd som omfattar medlemskapet i RF/SISU. För kontakt, mejla This is a mailto link. Du hittar alla våra idrottskontakter här.

Det kan exempelvis handla om stöd i SF:s utvecklingsarbete, hur strategier kan utarbetas, vilka ekonomiska stöd som finns att söka, vad man bör tänka på om mediadrevet går eller vilket stöd man kan få för att hantera eventuella konflikter.

Det går alltid att höra av sig till SF-stöd. Avdelningen kan också efter överenskommelse göra specifika uppdrag med fokus på att processleda i och kring frågor som SF identifierar.

SF-stöd leder och samordnar också arbetet kring trygg idrott, bland annat genom idrottsombudsmannen och visselblåsartjänsten. Även det intensifierade jämställdhetsarbetet leds och samordnas inom avdelningen.