Hem / Bidrag och stöd / Stöd för internationella evenemang

Stöd för internationella evenemang

RF har genom Centrum för idrottsevenemang byggt upp stöd för SF i arbetet med att arrangera idrottsevenemang. Vi har försökt fånga upp de behov av stödfunktioner som idrotten har. Genom att skapa utbildningar, verktyg, mötesplatser och nätverk, försöker vi höja kompetensen för att utveckla evenemangen.

År 2013 fastställdes den strategi som idrotten gemensamt med besöksnäringen arbetar utifrån och som under 2020 ska revideras.

I syfte att ge så bra stöd som möjligt för SF i arbetet med idrottsevenemang har vi skapat och samlat ett antal verktyg här på vår webbplats. För att lätt hitta rätt verktyg beroende på var i processen man befinner sig som arrangör, delar vi in processen i stöd innan ni har vunnit hem evenemanget och stöd när ni har vunnit hem evenemanget.

Du som är anställd eller förtroendevald i ett specialidrottsförbund (SF), som är medlem i Riksidrottsförbundet, kan söka ekonomiskt stöd till förstudie eller ansökan av internationella idrottsevenemang i Sverige. Det går även att söka stöd för ett utvalt pilotprojekt i arbetet med internationella idrottsevenemang.

Gå gärna in och läs om de mötesplatser och träffar som vi anordnar för att du ska kunna knyta kontakter och utbyta erfarenheter med andra som jobbar med idrottsevenemang.

Centrum för idrottsevenemang utgår från det behov som SF ser i sitt arbete med evenemangen. Vi tar gärna emot ditt förslag till ytterligare stöd. Varmt välkommen att höra av dig!

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter