Idrottsklivet

Sidan uppdaterades: 19 juni 2024

Idrottsklivet är satsningen som möjliggörs genom medel från regeringen för att skapa en meningsfull fritid för fler barn och unga. Syftet är att stärka idrottsrörelsens närvaro i de områden som Polismyndigheten benämner som utsatta eller särskilt utsatta. Regeringen tillför ett årligt stöd på 100 miljoner till idrottsrörelsen.

Idrottsklivet drivs i samverkan mellan Riksidrottsförbundet, elva av våra RF-SISU distrikt samt 14 specialidrottsförbund. Idrottsrörelsens gemensamt beslutade strategi innehåller ambitioner om en idrott för alla, där möjligheten att engagera sig i en förening är oberoende av individens ekonomiska förutsättningar eller vart du bor. Genom Idrottsklivet kan vi utmana idrottens traditionella normer och strukturer och rikta resurser dit behovet är som störst.

Målet

Den övergripande målsättningen med Idrottsklivet är att öka:

  • Antalet personer, främst barn och unga, som bor i angivna områden som deltar i föreningsledd idrottsverksamhet.
  • Antalet IF som bedriver verksamhet i angivna områden.
  • Antalet idrotts- och ungdomsledare som verkar i angivna områden.
  • Deltagarnas uppfattning om en mer aktiv och meningsfull tillvaro.

Riksidrottsförbundet fördelar medel till Specialidrottsförbunden och RF-SISU distrikten. De gör i sin tur bedömningen vilka resurser och medel som går till idrottsföreningarna. Syftet är att genom samverkan inom idrottsrrörelsen och med externa aktörer skapa en hållbar och långsiktig idrottsverksamhet i de områden som polismyndigheten benämner som utsatta.

Läs mer på Polismyndighetens hemsida.

Deltagande förbund

Svenska Badmintonförbundet
Svenska Basketbollförbundet
Svenska Bordtennisförbundet
Svenska Brottningsförbundet
Svenska Budo och Kampsportsförbundet
Svenska Fotbollsförbundet
Svenska Friidrottsförbundet
Svenska Gymnastikförbundet
Svenska Handbollsförbundet
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet
Svenska Orienteringsförbundet
Svenska Simförbundet
Svenska Skolidrottsförbundet
Svenska Tennisförbundet

Deltagande RF-SISU Distrikt

RF-SISU Dalarna
RF-SISU Halland
RF-SISU Skåne
RF-SISU Småland
RF-SISU Stockholm
RF-SISU Sörmland
RF-SISU Uppland
RF-SISU Västmanland
RF-SISU Västra Götaland
RF-SISU Örebro län
RF-SISU Östergötland

RF-SISU distrikten samordnar arbetet med Idrottsklivet lokalt och har möjlighet att stötta alla föreningar oavsett idrott som har verksamhet i de utvalda områdena.

Sidan publicerades: 23 augusti 2023