Använder din förening avgiftsmodulen i IdrottOnline?

Då vill vi påminna om att det är dags att hitta ett annat alternativ för avgiftshantering då avgiftsmodulen stängs ner i årsskiftet (2023/2024).

Sidan uppdaterades: 23 januari 2023

Detta enligt det beslut som togs efter genomlysning av IdrottOnline (hösten 2021). Målet är att optimera systemet för att skapa största möjliga medlemsnytta och erbjuda funktioner i linje med RF/SISU:s digitala strategi. Utfasningen av avgiftsmodulen sker till förmån för en effektivare förvaltning vilket även frigör resurser till vidareutveckling av övriga applikationer i IdrottOnline samt nya integrationsmöjligheter som stödjer idrottsrörelsens behov av datadelning

Vad gäller under 2023?

Ni som använder avgiftsmodulen behöver hitta ett alternativ för avgiftshantering (från senast den 1 januari 2024).

Avgifter kan skapas och hanteras i IdrottOnline under hela 2023 men observera att om en avgift inte betalas i tid, dvs innan årsskiftet, så kommer den inte heller kunna hanteras i IdrottOnline. Det blir därför extra viktigt att påminna om att betalning måste ske innan årsskiftet.

Mer information finns på sidan Genomlysning av IdrottOnline

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 23 januari 2023