Händer som skriver på en laptop

Uppdaterade avtal för IdrottOnline och Integrationstjänster

Den 14 december uppdaterar vi avtalet om nyttjande av IdrottOnline samt licensavtalet för Riksidrottsförbundets integrationstjänster. De nya avtalen ersätter de tidigare avtalen för IdrottOnline, Läsa till IdrottOnline (Importer), Läsa från IdrottOnline (Export Service) samt RF:s API:er.

Sidan uppdaterades: 15 december 2023

Förtydligat personuppgiftsansvar

Bakgrunden till de uppdaterade avtalen är ett behov av att tydliggöra idrottsorganisationers personuppgiftsansvar för sina medlemmar och Riksidrottsförbundets roll som personuppgiftsbiträde samt vilka krav som ställs på leverantörer för att ansluta till och använda Riksidrottsförbundets integrationstjänster på uppdrag av idrottsorganisationerna.

För mer information om

Hur påverkas jag av det nya avtalet om nyttjande av IdrottOnline?

När det nya avtalet om nyttjande av IdrottOnline träder i kraft kommer följande gälla för idrottsorganisationer som redan använder Idrottonline och har godkänt det tidigare avtalet. Den första personen som loggar in i IdrottOnline för en idrottsorganisation, och har någon av rollerna huvudadministratör, ordförande, kassör eller sekreterare, få information om det nya avtalet och behöver i systemet bekräfta att informationen har tagits emot.

Om du är den personen så kommer du

  1. få kortfattad information och en länk till rf.se där all information finns samlad
  2. behöva bekräfta att du har tagit del av informationen genom att klicka på knappen Ok/Godkänn. Då kommer du även vidare in i systemet. Fortsatt användning av IdrottOnline innebär därefter ett godkännande av det nya avtalet.
  3. Vid frågor om Avtal om nyttjande IdrottOnline, kontakta supporten IdrottOnline

Hur påverkas jag av det nya avtalet Licensavtal Integrationstjänster?

Avtalet ersätter tidigare avtal: Läsa till IdrottOnline (Importer), Läsa från IdrottOnline (Export Service) och Licensavtal för anslutning till API:er. Parter som sedan tidigare har signerat något av dessa avtal påverkas.

  • Parter som inte godkänner det nya avtalet behöver meddela Riksidrottsförbundet att de önskar avsluta avtalet och tjänsten/tjänsterna.
  • Specialidrottsförbund som tidigare har tecknat avtal om Läsa till IdrottOnline (Importer), Läsa från IdrottOnline (Export Service) eller Licensavtal för anslutning till API:er, behöver meddela Riksidrottsförbundet om förbundet önskar stå kvar som avtalspart och inte har någon leverantör som ansvarar för integrationen, eller om avtalen ska sägas upp och nytt avtal istället tecknas mellan förbundets leverantör och Riksidrottsförbundet. Detta behöver ske senast 31 mars 2024.
  • Vid frågor om Licensavtal Integrationstjänster, kontakta systemintegration@rf.se

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 14 december 2023