personer vid ett lopp

Mot målet om bättre datakvalitet - nu införs standardiserade rollkategorier i IdrottOnline

Under det senaste året har vi pratat mycket om data och vikten av relevant och kvalitetssäker data för idrottsrörelsens vidareutveckling. En förutsättning är hög kvalitet på den data som strömmar mellan idrottsrörelsens system. Nu genomför vi ett par förändringar för att få bättre datakvalitet.

Sidan uppdaterades: 27 mars 2024

Vi börjar med att införa standardiserade rollkategorier som ska användas för att beskriva idrottsrörelsen framöver. Alla roller, i IdrottOnline och den centrala databasen, kopplas till rollkategorierna. Vi fasar även ut parametern Aktiv i idrott, som ett resultat av tidigare utredning från RIM-uppdrag. För statistik, och vid integration med andra system, kommer de nya rollkategorierna användas.

Roller och rollkategorier

I korthet, detta sker under året:

  • Fem standardiserade rollkategorier införs i IdrottOnline (och därigenom den centrala databasen): utövare, aktivitetsledare, organisationsledare, funktionär och övriga.
  • Riksidrottsförbundet skapar idrottsövergripande roller i IdrottOnline.
  • Specialidrottsförbunden skapar idrottsspecifika roller i IdrottOnline och kopplar alla roller till de fem nya rollkategorierna (mars/april).
  • Roller som föreningar tidigare har skapat i IdrottOnline tas bort under våren (tidigast maj 2024). Endast Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna, specialidrottsförbund och medlemsorganisationer kommer kunna skapa, och äga, roller i IdrottOnline. Alla kan använda dem.

Hur ska idrottsföreningar som hanterar sitt medlemsregister i IdrottOnline göra när de inte längre kan skapa nya roller?

Många gånger då idrottsföreningar har skapat roller så hade det varit bättre att använda funktionen Grupper. Det kan handla om att hålla koll på vem som gör vad i föreningen eller för att gruppera medlemmar som gör en tillfällig insats i föreningens verksamhet, exempel cafépersonal 2024. Med grupper förenklas administrationen med möjligheten att kommunicera med en grupp via SMS eller e-post, eller att lägga till gruppen i en utbildning. Mer information om grupper och hur de kan användas finns på IdrottOnline Support.

Om en förening ändå önskar en roll för en situation som funktionen grupper inte löser, och rollen är idrottsspecifik, så rekommenderas föreningen kontakta sitt förbund. Förbundet tar beslut om rollen ska skapas eller inte.

Vi fasar ut Aktiv i idrott i november

Begreppet Aktiv i idrott introducerades tillsammans med lanseringen av IdrottOnline och som markering har det under de senaste 15 åren använts i statistik för att beskriva idrottsrörelsen och antalet aktiva medlemmar (utövare, aktivitets- och organisationsledare samt funktionärer) i respektive idrott.

Att följa Aktiv i idrott har varit ett sätt att följa idrottsrörelsens omfattning och utveckling. Statistiken har använts i intressepolitiskt arbete och sedan 2012 som indikator för specialidrottsförbundens storlek vid fördelning av vissa ekonomiska stöd.

Dessvärre så saknar Aktiv i idrott verksamhetsmässig relevans för idrottsföreningar och medlemsregistren hålls inte nödvändigtvis uppdaterade. Statistiken som baseras på Aktiv i idrott är alltså inte tillförlitlig vilket gör att vi måste följa upp data på ett nytt sätt och det kommer vi göra med hjälp av de nya rollkategorierna.

I slutet av november tas markeringen Aktiv i idrott bort från personer i den centrala databasen (och därigenom IdrottOnline). Idrottskoppling baseras då istället på roll inom en idrott.

Hur påverkas idrottsföreningar av att Aktiv i idrott tas bort?

Förening som administrerar sitt medlemsregister i IdrottOnline kommer manuellt behöva tilldela roller, kopplade till idrotter, till medlemmar i sitt medlemsregister. Endast personer som i medlemsregistret har en roll i en idrott kan hämtas av specialförbundets system och inkluderas i förbundets statistik. Instruktioner om detta kommer vid ett senare tillfälle.

Ytterligare information

Ytterligare information kommer att spridas till berörda parter under året via mejl, nyhetsbrev och forum. Vi fortsätter även att uppdatera informationen på rf.se - Idrottsrörelsens digitala roller allt eftersom vi kommer längre i processen.

Sidan publicerades: 25 mars 2024

Kontakt

Michelle Oskarsson

08-699 60 33