Idrott för personer med funktionsnedsättning

Sidan uppdaterades: 6 maj 2024

Alla ska känna sig välkomna i och ges möjligheten att vara en del av idrottsrörelsen.
Målbilden är att medlemmarna i idrottsföreningar ska spegla befolkningen i Sverige.
Idag ser det generellt inte ut så, i synnerhet inte när det gäller personer med funktionsnedsättning.

Mindre än tio procent av personer som har en funktionsnedsättning är medlem i en idrottsförening. Motsvarande siffra för personer som inte har en funktionsnedsättning är drygt femtio procent.

En av idrottsrörelsens utvecklingsresor är ”Inkluderande idrott för alla”. År 2025 vill vi att alla ska känna sig välkomna till idrottsföreningar och föreningens verksamhet ska ge människor med olika förmåga möjlighet att vara med.

Många specialidrottsförbund och distrikt jobbar aktivt för att utveckla och förbättra förutsättningar för personer med funktionsnedsättning inom idrottsrörelsen.

Kompetensstöd

Kompetensstöd till specialidrottsförbund och idrottsföreningar ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att delta i idrottsverksamhet.

Riksidrottsförbundets uppdrag är att:

  • Inrätta och erbjuda specialidrottsförbund och idrottsföreningar ett kompetensstöd inom parasport och därigenom samverka med Parasportförbundet för en stegvis övergång av stödfunktionen till RF.
  • I samråd med Parasportförbundet och Dövidrottsförbundet, skapa ett innehåll i kompetensstödet motsvarande utredningen inför RIM 2021.
  • Utarbeta och fastställa definition och begrepp idrott för personer med funktionsnedsättning.

Riksidrottsförbundets arbete med kompetensstöd

Begreppet idrott för personer med funktionsnedsättning

Idrott för personer med funktionsnedsättning är begreppet som används som samlingsnamn när Riksidrottsförbundet arbetar med området.

De målgrupper som omfattas av begreppet är desamma som finns inom ramen för Svenska Parasportförbundets samt Svenska Dövidrottsförbundets verksamhet. Det vill säga personer med syn-, rörelse- eller intellektuell funktionsnedsättning samt personer med hörselnedsättning.

Sidan publicerades: 11 januari 2024

Inspireras av Fotbollsförbundets satsning på parafotboll som gör det möjligt för alla att ingå i fotbollens gemenskap.

Inspiration

Inspireras av filmen "Alla kan åka på läger". Ett initiativ från gymnastiken som ger barn och unga med funktionsnedsättningar en möjlighet till social tillhörighet och gemenskap.