Figur av strategiprocess

Om arbetet

Sidan uppdaterades: 22 januari 2024

Arbete pågår. En arbetsgrupp jobbar sedan oktober 2023 med att ta fram ett förslag på en strategisk plan och nya mål till Riksidrottsforum 2024. Här ovanför ser du arbetets olika faser.

Bakgrund

Befintlig strategi för idrottsrörelsen och SISU Idrottsutbildarna löper ut den sista december 2025. I september 2023 påbörjades arbetet med att ta fram förslag till långsiktiga mål och en strategisk plan som ska börja gälla när Strategi 2025 avslutas. Den demokratiska process som lett fram till beslutet att ta fram nya plan och riktning ser ut enligt nedan:

RF-stämman och SISU-stämman beslutade i maj 2023 att:

 • uppdra till Riksidrotts- och Förbundsstyrelsen (RS/FS) att i samverkan med SF och RF-SISU distrikten genomföra ett brett strategiarbete för goda framtida förutsättningar för idrottsrörelsen; 
 • inom strategiarbetet överväga att ta fram övergripande långsiktiga mål för studieförbundet SISU Idrottsutbildarna; samt 
 • uppdra till RS/FS att utifrån strategiarbetets resultat till RF- respektive SISU-stämman 2025 lägga ett förslag på långsiktiga mål och en strategisk plan för idrottsrörelsen.

RS/FS beslutade på septembermötet 2023 om att en strategi efter 2025 ska tas fram.

Uppdraget har definierats enligt nedan:

RS/FS ska till RIM 2025 presentera strategiska planer för såväl idrottsrörelsen som SISU Idrottsutbildarna, innehållande mål och strategier för båda organisationerna.

Arbete pågår

En arbetsgrupp jobbar sedan oktober 2023 med att ta fram ett förslag till Riksidrottforum 2024.

Arbetsgruppens uppdrag är

 • Att till RIF november 2024 ha arbetat fram förslag på mål och strategier för idrottsrörelsen och SISU samt att de har prövats gentemot vision, värdegrund och verksamhetsidé i respektive organisation.
 • Fokus i förslaget ligger på vart idrottsrörelsen och SISU ska och vad dessa ska fokusera på, på strategisk nivå.

Arbetets sex olika faser fram till RIM 2025

 • Utvärdering, omvärldsanalys och nulägesbedömning
 • Identifiera tänkbar framtida riktning utifrån omvärldsanalys och nulägesbedömning
 • Identifiera tänkbara mål och strategier utifrån önskvärd riktning
 • Förslag på mål och strategier
 • Diskussion på Riksidrottsforum utifrån förslag, skapande av remiss
 • Remissvar, dialog samt slutförslag av RS/FS till RIM 2025