Tre skicrossåkare som hoppar

Samverkan med SF

Sidan uppdaterades: 26 februari 2024

Arbetet med att ta fram idrottsrörelsens nya långsiktiga mål och en strategisk plan som tar vid efter Strategi 2025 genomförs i nära dialog med specialidrottsförbunden. Hur denna samverkan ser ut varierar mellan processens olika faser.

Nu pågår fas 2 i arbetet och under denna fas ska en tänkbar riktning identifieras utifrån den omvärldsanalys och nulägesbild för Strategi 2025 som togs fram under fas 1. Ditt SF har nu möjlighet att bidra och påverka denna riktning genom att aktivera er i något av följande tre upplägg

Nivå 1

Här tar ditt SF en övergripande diskussion med styrelsen och/eller medarbetarna utifrån de sex trenderna i dokumentet Omvärldsanalys Sverige mot 2035.

Dokument och filmer inför diskussionen

Gör så här

 1. Innan diskussionen
  Styrelsen/medarbetarna börjar med en skattning för varje trend utifrån Omvärldsanalys Sverige mot 2035. Deltagare gör en skattning mellan 1-10 på frågan: Hur viktig är trenden för idrottsrörelsens relevans? (1 = inte alls viktigt, 10 = extremt viktigt)
 2. Diskussionen
  Den övergripande diskussionen utgår sedan från frågan: Givet de sex trenderna, vilken riktningsförändring behöver idrottsrörelsen göra för att vara relevant 2035?
 3. Dokumentation
  Diskussionen dokumenteras av er i AI verktyget Vocean. Genom att kontakta thomas.bergstrom@rfsisu.se får du tillgång till verktyget för dokumentation.

Beräknad tidsåtgång för ovanstående diskussion är cirka 45 min. Det förväntas då att deltagarna har förberett sig genom att ta del av arbetsmaterial i form av dokument och filmer, framför allt av Omvärldsanalys Sverige mot 2035.

Nivå 2

Här jobbar ditt SF med diskussioner och samtal med styrelsen och/eller medarbetarna utifrån varje trend i Omvärldsanalys Sverige mot 2035. Varje deltagare förbereder sig genom att ta del av det arbetsmaterial som finns i form av dokument och filmer.

Dokument och filmer inför diskussionen

Gör så här

 1. Innan diskussionen
  Styrelsen/medarbetarna börjar med en skattning för varje trend utifrån Omvärldsanalys Sverige mot 2035. Deltagare gör en skattning mellan 1-10 på frågan: Hur viktig är trenden för idrottsrörelsens relevans? (1 = inte alls viktigt, 10 = extremt viktigt)
 2. Diskussionen
  Skapa en metod för att ge möjlighet till inspel och medskick kring varje trend. Utgångspunkten för diskussionen är: Utifrån specifik trend, vilken riktningsförändring behöver idrottsrörelsen göra för att vara relevant 2035?

Upplever ni att det saknas någon trend? Lägg i sådana fall till trenden och diskutera: Utifrån trenden, vilken riktningsförändring behöver idrottsrörelsen göra för att vara relevant 2035?

 1. Dokumentation
  Diskussionen dokumenteras av er i AI verktyget Vocean. Genom att kontakta thomas.bergstrom@rfsisu.se får du tillgång till verktyget för dokumentation.

Beräknad tidsåtgång för ovanstående diskussion är cirka 75 min. Det förväntas då att deltagarna har förberett sig genom att ta del av arbetsmaterial i form av dokument och filmer, framför allt av Omvärldsanalys Sverige mot 2035.

Nivå 3

Här får ditt SF stöd i att genomföra en fördjupad process med individuell processledning utifrån trenderna i Omvärldsanalys Sverige mot 2035. Processen kan till exempel genomföras i samband med en mötesplats, en SDF konferens, årsmöte eller föreningsträff.

Kontakta din idrottskontakt på RF för att diskutera vilka möjligheter som finns.

Kontaktuppgifter till alla idrottskontakter

Sidan publicerades: 15 februari 2024

För mer information

Vill du och ditt SF veta mer om de olika uppläggen hör av er till Thomas Bergström.