Hem / Bidrag och stöd / IT-tjänster / Ny digital inriktning mot 2025

Digital inriktning mot 2025

I december 2021 beslutade Riksidrottsstyrelsen att anta en ny digitaliseringsstrategi för Riksidrottsförbundet (RF) och SISU Idrottsutbildarna. På denna sida beskriver vi uppdraget och hur det påverkar våra medlemsförbund. 
 

Vi skapar mervärde för idrottsrörelsen 

 
Enligt beslut på RIM 2021 ska RF fokusera på kärnuppdraget om bidragshantering och samordning och stöd till specialidrottsförbunden (SF). Det innefattar att samordna och stödja idrottsrörelsen för påverkansarbete, att fördela statens stöd till idrotten och att verka för en god utbildning och folkbildning inom idrottsrörelsen. 
 

Vår digitaliseringsstrategi 

 
I syfte att stödja idrottsrörelsens mål inom Strategi 2025 omfattar digitaliseringsstrategin ett fokus på:  
 
  • förenklad och effektiv administration 
  • hög datakvalitet 
  • Att stödja verksamhetsutveckling och innovation 
 
Vi strävar efter att skapa hög medlemsnytta och att nå ovanstående mål genom att arbeta mot starkare samarbeten och ökad systemintegration för bättre systemstöd till idrottsrörelsen. Vi lämnar strategin om ett (1) gemensamt verksamhetssystem och ger möjlighet till större valfrihet där alla parter inom idrottsrörelsen självständigt ska kunna beställa och utveckla system och lösningar utifrån egna behov. Detta underlättas av att RF/SISU tar fram guider och regelverk för samverkan samt ansvarar för gemensamma bastjänster och centrala register och databaser.  
 

Nya möjligheter till utveckling 

 

Ökad valfrihet 

 
När IdrottOnline lanserades 2007 var visionen ett enda verksamhetssystem för hela idrottsrörelsen men idag arbetar många idrottsorganisationer i andra system vilket kräver en strukturerad samverkan. IdrottOnline har även vuxit i både storlek och komplexitet vilket innebär resurser till förvaltning på bekostnad av nyutveckling och medlemsnytta.  
 
Idag finns många alternativ för digitalt verksamhetsstöd till idrottsrörelsen. RF vill skapa möjlighet för förbund och föreningar att använda de digitala system och tjänster som passar respektive verksamhet bäst och via integration koppla dem till centrala register och databaser för relevant information så att dubbeladministration kan undvikas och bättre tjänster för statistik och bidragsfördelning kan levereras.  
 

Starkare stöd för fler 

 
Idag lägger RF mycket tid på förvaltning och specialanpassningar som endast stödjer vissa SF. Med standardiserade lösningar kan RF fokusera på ett bättre stöd till hela idrottsrörelsen.  
 
Genom nya skalbara integrationsmöjligheter kommer av RF godkända externa leverantörer och system kunna synkronisera mot RF/SISU:s centrala register och databaser. Genom detta vill vi stärka möjligheten till verksamhetsutveckling och innovation.  
 

Fördelar med integration mot ett centralt register  

 
Genom att öppna upp för ytterligare integration och samverkan gör vi det möjligt för RF, SISU, förbund och föreningar att anlita externa leverantörer för att utveckla behovsanpassade digitala tjänster. Tjänster och system som baseras på data från RF/SISU:s centrala register (medlemsregister, organisationsregister m fl) och databaser.  
 
Fördelarna med ett centralt register är att vi har ett gemensamt beslutsunderlag, ett ställe där kompletta register finns, GDPR-anpassning av central data, löpande SPAR-uppdatering mot folkbokföringen och gemensamma funktioner som inloggning och autentisering. 
 

Digitalisering, en lagidrott

 
För att nyttja de möjligheter som digitalisering kan medföra krävs samverkan och samarbete, och då även samarbetsytor där olika aktörer kan mötas. Riksidrottsförbundet går från att leda till att stötta och samordna för att möjliggöra samverkan. 
 

Införande 

 
Digitaliseringsarbetet drivs av Riksidrottsförbundet, VO IT och Digital utveckling, under ledning av Elisabet Borg. Då många områden inom RF och SISU påverkas är även andra verksamhetsområden involverade i utredningar och projekt som driver den digitala utvecklingen framåt. 
 

Detta pågår nu 

 
 

Samverkan och delaktighet – Digitaliseringsforum  

 
Varje kvartal bjuds alla specialidrottsförbund in till digitaliseringsforum där RF informerar om aktuella ämnen, bjuder på inspiration från externa föreläsare och erbjuder erfarenhetsutbyte mellan medlemsförbund. Allt i syfte att verksamhetsutveckling genom digitalisering ska bli så stark som möjligt inom idrottsrörelsen. Saknar du en inbjudan, mejla ditt namn, e-postadress och vilket förbund du tillhör till This is a mailto link. Sista tillfället 2022 går av stapeln den 24 november kl 9.00 - 12.00.
 
RF bjuder även in till Digitaliseringsforum för RF-SISU distrikt. Nästa tillfälle är den 24 november kl 13.00-16.00. Väl mött!