Hem / Bidrag och stöd / IT-tjänster / Det här är IdrottOnline

Det här är IdrottOnline

IdrottOnline är idrottsrörelsens gemensamma verksamhetssystem och utgör basen för kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund.

Tanken är att alla delar inom idrottsrörelsen ska hitta allt på ett och samma ställe, vare sig det gäller hemsida, medlemsregister, ansökan för LOK-stöd och Idrottslyft, utbildningsadministration, tävlingar och mycket  mer. 

RF-anslutna föreningar får tillgång till allt detta helt kostnadsfritt. 

Administrationsverktyget innehåller information och kopplingar kring person och organisation inom hela idrotten. Tack vare detta underlättar IdrottOnline både obligatorisk och nödvändig administration inom en idrott. Som exempel kan nämnas digitaliserad Idrottslyftsansökan, föreningens webbaserade medlemsregister kopplat mot SPAR-registret och ett automatiserat underlag för LOK-stödsansökan.

Kopplat mot administrationsdatabasen finns ett kraftfullt kommunikationsverktyg som, förutom att erbjuda en hemsideslösning, även underlättar övrig kommunikation genom sin koppling till person och organisation. Detta gör det möjligt att få korrekt riktad information inom idrottsrörelsen och hjälper i sin tur att hålla administrationsverktyget i systemet uppdaterat. 

IdrottOnline finns också för RF-SISU distrikt och specialidrottsförbund (SF/SDF). Samtliga DF och de allra flesta SF använder IdrottOnline.  Förbundens hemsidor är byggda på samma sätt som för föreningar och gör så att flöden från förbunden kan nås av föreningarna. Att dessutom ha en koppling till det gemensamma administrativa verktyget gör att förbund  och föreningar enkelt kan samverka. 

IdrottOnline vill bidra till mer tid för idrott och vi tar därför gärna emot synpunkter och önskemål om förbättringar.

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter