Hem / Bidrag och stöd / IT-tjänster / Det här är IdrottOnline

Det här är IdrottOnline

IdrottOnline är idrottsrörelsens gemensamma verksamhetssystem och utgör basen för kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund.

Tanken är att alla delar inom idrottsrörelsen ska hitta allt på ett och samma ställe. Oavsett om det gäller webbplats, medlemsregister, ansökan för LOK-stöd, utbildningsadministration eller tävlingar.

RF-anslutna föreningar får tillgång till allt detta helt kostnadsfritt.

Administrationsverktyget innehåller information och kopplingar kring personer och organisationer inom hela idrottsrörelsen. IdrottOnline underlättar därmed administrationen inom en idrott. Exempel är digitaliserad Idrottslyftsansökan, föreningens webbaserade medlemsregister kopplat mot SPAR-registret och ett automatiserat underlag för LOK-stödsansökan.

Kommunikation och webbplats

Kopplat mot administrationsdatabasen finns ett kraftfullt kommunikationsverktyg som erbjuder en hemsideslösning och underlättar övrig kommunikation genom sin koppling till person och organisation. Det gör det möjligt att få korrekt riktad information inom idrottsrörelsen och hjälper i sin tur att hålla administrationsverktyget i systemet uppdaterat.

IdrottOnline finns också för RF-SISU distrikt och specialidrottsförbund (SF/SDF). Samtliga RF-SISU distrikt och de allra flesta SF använder IdrottOnline. Förbundens hemsidor är byggda på samma sätt som för föreningar och gör så att flöden från förbunden kan nås av föreningarna. Kopplingen till det gemensamma administrativa verktyget gör att förbund och föreningar enkelt kan samverka.

Obs! Av kostnadsskäl kommer RF från och med den 1 januari 2023 inte längre kunna erbjuda gratis hemsidor till föreningar och förbund i IdrottOnline. Övriga funktioner i IdrottOnline kommer att finnas kvar, men föreningar och förbund måste byta leverantör för hemsida senast den 31 december 2022. Mer info om avvecklingen av hemsidesverktyget