Hem / Bidrag och stöd

Bidrag och stöd

Riksidrottsförbundet erhåller idag närmare 2 miljarder kronor i årligt anslag från staten. Majoriteten av pengarna fördelas sedan vidare till framförallt idrottsföreningar och idrottsförbund. Även Centrum för Idrottsforskning (CIF), kommuner som anordnar Riksidrottsgymnasieverksamhet samt Sveriges Olympiska Kommitté tar del av stödet. Delar av det statliga stödet nyttjas också för Riksidrottsförbundets centrala verksamhet och avser täcka förvaltningskostnader bland annat.

Under rubriken bidrag samlas de bidrag som SF, DF och IF har möjlighet att söka om. Några av bidragen har även en egen rubrik då de är bidrag som är av löpande karaktär och söks regelbundet.

Utöver att Riksidrottsförbundet årligen fördelar stöd finns det goda möjligheter för föreningar och förbund att erhålla bland annat personellt och övrigt stöd i syfte att utveckla verksamheten. Det handlar bland annat om stöd för att bilda en idrottsförening, stöd för tester och rådgivning för elitidrottsutveckling, hjälp med ekonomisk redovisning med mera. 

Riksidrottsförbundet tillhandahåller även, via partners, olika rabatter och förmåner som föreningar och förbund kan tillhandahålla.

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus